Szkolenie APQP

Autor: Piotr Stokłosa
Opublikowano: 01-03-2023
Szkolenie APQP
Szkolenie APQP

APQP czyli zaawansowane planowanie jakości produktu (ang. Advanced Product Quality Planning) to kluczowe narzędzie jakości z pakietu pięciu tzw. core tools opracowanych i zarządzanych przez grupę zadaniową do spraw przemysłu motoryzacyjnego AIAG (ang. Automotive Industry Aciton Group). Jest to narzędzie kluczowe, ponieważ w formie modelu zarządzania projektem motoryzacyjnym spina pozostałe „core toolsy”, do których należą analiza ryzyka FMEA, statystyczne sterowanie procesami SPC, analiza systemów pomiarowych MSA oraz oczywiście zatwierdzanie części do produkcji PPAP, które niejako domyka cały proces APQP.

W obecnej wersji APQP projekt jest rozpisany na pięć faz, kończonych podsumowaniami w postaci tzw. kamieni milowych. Zarządzanie projektem według metodologii APQP jest wymagane przez większość klientów motoryzacji. Należy też dodać, że rynek niemiecki, rządzący się wymaganiami definiowanymi przez VDA ma swoją wersję tej metodologii, opisaną między innymi w VDA MLA. Na szkoleniu APQP dowiesz się, jak korzystać z tego narzędzia.

 

Zobacz też

Zarządzanie dostawcami w nowoczesnej organizacji

Wprowadzenie Kluczowe elementy zarządzania dostawcą: 7 zasad zarządzania jakością Wymagania Proces, podejście procesowe i zarządzanie procesami Cele i mierniki Kontekst Analiza ryzyka Standard i praca standaryzowana Obserwacja Lider i zespół PDCA i ciągłe doskonalenie Zarzadzanie dostawcą w wymaganiach ISO 9001 i IATF 16949 Wymagania APQP/PPAP Plany jakości i zarządzanie jakością w projektach Komunikacja i negocjacje z dostawcą – wprowadzenie Reklamacje i rozwiązywanie problemów Monitorowanie i audytowanie dostawców Praca na przykładach przygotowanych przez trenera lub uczestników szkolenia Podsumowanie


Zatwierdzanie części do produkcji seryjnej według PPAP (AIAG) oraz PPA (VDA)

Wymagania przemysłu motoryzacyjnego odnośnie zatwierdzenia procesu produkcyjnego oraz części do produkcji seryjnej wg normy IATF 16949 Zatwierdzanie części do produkcji według wymagań PPAP (AIAG): podręcznik PPAP edycja 4, marzec 2006, miejsce procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej w zarządzaniu projektem według APQP, wymagania ogólne: cel przeprowadzania PPAP, kiedy PPAP jest wymagany, zakres i poziomy PPAP, przygotowanie elementów niezbędnych do walidacji produktu i procesu – 18 elementów: dokumentacja dotycząca wyrobu, dokumentacja procesowa, walidacja planu nadzoru podczas significant production run oraz elementy związane z produkcją testową, potwierdzenie zgodności ze specyficznymi wymaganiami klientów (CSR), walidacja – zatwierdzenie procesu: Part Submission Warrant, status


Dokumentacja procesowa - trylogia APQP

Szkolenie w formie warsztatów, polegających na opracowywaniu dokumentacji procesowej dla przygotowanych przez uczestników szkolenia przykładów procesów realizowanych w organizacji. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia dokumentacji procesowej: Process Flow Diagram/Chart + PFMEA + Control Plan, według najnowszych wytycznych przemysłu motoryzacyjnego, przedstawienie najlepszych praktyk, wykonaniu dokumentacji procesowej dla wybranych przez uczestników operacji z wartością dodaną, logistycznej i kontrolnej oraz przeprowadzenie dynamicznej oceny dokumentacji przygotowywanej przez uczestników podczas warsztatów. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego co do dokumentacji procesowej. Powiązania pomiędzy dokumentami. Podejście procesowe w przygotowaniu schematu przepływu procesu (PFD). Wyrób jako suma charakterystyk produktowych. Elementy PFD/PFC i rola schematu w ujęciu


Wymagania VDA MLA oraz PPA (VDA2) w zarządzaniu projektem

Wprowadzenie VDA MLA i PPA w kontekście wymagań IATF 16949 Wymagania klientów niemieckiego rynku motoryzacyjnego Wymagania VDA MLA edycja 3, czerwiec 2022 Kluczowe zmiany Cel, zakres i założenia metody Klasyfikacja ryzyka (ABC), identyfikacja „ścieżki krytycznej” oraz komunikacja w łańcuchu dostaw Zawartość kryteriów oceny poziomów dojrzałości PPA jako wskaźnik poziomu dojrzałości Wymagania VDA2 edycja 6, kwiecień 2020 Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Zdarzenia inicjujące procedurę PPA; Matryca zdarzeń inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA; Elementy porozumienia PPA [PPA Agreement] Przebieg i sekwencja procedury PPA PPA [VDA] vs PPAP [AIAG] Korelacja APQP / MLA / PEP Pytania i odpowiedzi, dyskusja


PPAP - zatwierdzanie części do produkcji

Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Powiązanie PPAP z cyklem APQP PPAP w kontekście norm IATF 16949:2016 i VDA 2 Poziomy i status przekazywania PSW Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach