Szkolenie APQP

Autor: Piotr Stokłosa
Opublikowano: 01-03-2023
Szkolenie APQP
Szkolenie APQP

APQP czyli zaawansowane planowanie jakości produktu (ang. Advanced Product Quality Planning) to kluczowe narzędzie jakości z pakietu pięciu tzw. core tools opracowanych i zarządzanych przez grupę zadaniową do spraw przemysłu motoryzacyjnego AIAG (ang. Automotive Industry Aciton Group). Jest to narzędzie kluczowe, ponieważ w formie modelu zarządzania projektem motoryzacyjnym spina pozostałe „core toolsy”, do których należą analiza ryzyka FMEA, statystyczne sterowanie procesami SPC, analiza systemów pomiarowych MSA oraz oczywiście zatwierdzanie części do produkcji PPAP, które niejako domyka cały proces APQP.

W obecnej wersji APQP projekt jest rozpisany na pięć faz, kończonych podsumowaniami w postaci tzw. kamieni milowych. Zarządzanie projektem według metodologii APQP jest wymagane przez większość klientów motoryzacji. Należy też dodać, że rynek niemiecki, rządzący się wymaganiami definiowanymi przez VDA ma swoją wersję tej metodologii, opisaną między innymi w VDA MLA. Na szkoleniu APQP dowiesz się, jak korzystać z tego narzędzia.

 

Zobacz też

Dokumentacja procesowa - trylogia APQP

Szkolenie w formie warsztatów, polegających na opracowywaniu dokumentacji procesowej dla przygotowanych przez uczestników szkolenia przykładów procesów realizowanych w organizacji. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia dokumentacji procesowej: Process Flow Diagram/Chart + PFMEA + Control Plan, według najnowszych wytycznych przemysłu motoryzacyjnego, przedstawienie najlepszych praktyk, wykonaniu dokumentacji procesowej dla wybranych przez uczestników operacji z wartością dodaną, logistycznej i kontrolnej oraz przeprowadzenie dynamicznej oceny dokumentacji przygotowywanej przez uczestników podczas warsztatów. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego co do dokumentacji procesowej. Powiązania pomiędzy dokumentami. Podejście procesowe w przygotowaniu schematu przepływu procesu (PFD). Wyrób jako suma charakterystyk produktowych. Elementy PFD/PFC i rola schematu w ujęciu


Wymagania VDA MLA oraz PPA (VDA2) w zarządzaniu projektem

Wprowadzenie VDA MLA i PPA w kontekście wymagań IATF 16949 Wymagania klientów niemieckiego rynku motoryzacyjnego Wymagania VDA MLA edycja 3, czerwiec 2022 Kluczowe zmiany Cel, zakres i założenia metody Klasyfikacja ryzyka (ABC), identyfikacja „ścieżki krytycznej” oraz komunikacja w łańcuchu dostaw Zawartość kryteriów oceny poziomów dojrzałości PPA jako wskaźnik poziomu dojrzałości Wymagania VDA2 edycja 6, kwiecień 2020 Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Zdarzenia inicjujące procedurę PPA; Matryca zdarzeń inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA; Elementy porozumienia PPA [PPA Agreement] Przebieg i sekwencja procedury PPA PPA [VDA] vs PPAP [AIAG] Korelacja APQP / MLA / PEP Pytania i odpowiedzi, dyskusja


PPAP - zatwierdzanie części do produkcji

Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Powiązanie PPAP z cyklem APQP PPAP w kontekście norm IATF 16949:2016 i VDA 2 Poziomy i status przekazywania PSW Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach


Zarządzanie charakterystykami specjalnymi w przemyśle motoryzacyjnym

Charakterystyki wyrobu i procesu – klasyfikacja, podstawowe pojęcia Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu a charakterystyki specjalne (SCs) Wymagania specyfikacji IATF 16949 dotyczące SCs Zarządzanie SCs w cyklu życia procesu: identyfikacja SCs  na podstawie ryzyk zidentyfikowanych w DFMEA identyfikacja SCs w dokumentacji otrzymanej od klienta identyfikacja dodatkowych SCs wyrobu i procesu przez organizację zapewnianie integralności dokumentacji związanej z SCs – trylogia APQP tworzenie flow chartu procesu z uwzględnieniem SCs tworzenie PFMEA z uwzględnieniem SCs (wymagania dla charakterystyk krytycznych i specjalnych) tworzenie planu kontroli z uwzględnieniem SCs SCs w dokumentach projektowych: Dane CAD, Potwierdzenie Wykonalności, Rysunki, Koncepcje Pomiarowe, Lista testów


Wymagania IATF 16949:2016 (wraz z obowiązującymi SI) oraz ISO 9001:2015

Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje [SI 1, 15] Kontekst organizacji - Zrozumienie organizacji i jej kontekstu Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów (CSR) jako integralna część systemu zarządzania jakością standardu IATF16949 System zarządzania jakością - podejście procesowe wg normy ISO9001 jako podstawa działania systemu zarządzania – filozofia PDCA oraz Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA – najlepsze praktyki wg IATF16949 na bazie VDA 12 oraz AIAG – CQI 16 Bezpieczeństwo produktu – jako integralna część działania systemowego [SI 2, 23] Przywództwo – Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa w skutecznym wdrażaniu wymagań