System zarządzania energią – praktyczne podejście w oparciu o wymagania ISO 50001

Zakres szkolenia:

 • Kontekst organizacji:
  • Czynniki zewnętrzne wewnętrzne związane z zakupem, użytkowaniem, przetwarzaniem i zużyciem energii
  • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności
 • Przywództwo:
  • Rola i odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka firmy dotycząca zarządzania energią
  • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania
  • Zadania zespołu ds. zarzadzania energią
 • Ryzyka i szanse dotyczące:
  • Efektywności energetycznej
  • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
 • Przegląd energetyczny. Energia bazowa. Wskaźniki wyniku energetycznego.
 • Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z przeglądu energetycznego.
 • Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności.
 • Wsparcie procesów:
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Udokumentowane informacje
 • W odniesieniu do wymagań związanych z zarządzaniem energią.
 • Planowanie działań i kontrola w zakresie zarządzania energią.
 • Projektowanie i zakupy z uwzględnieniem wymagań dotyczących efektywności energetycznej.
 • Ocena działań.
 • Wykorzystanie wyników audytów.
 • Przegląd systemu zarządzania.
 • Doskonalenie.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania dotyczące zarządzania energią
 • Dowiesz się, jak włączyć te wymagania w funkcjonowanie procesów
 • Zrozumiesz powiązania pozwalające na ocenę efektywności energetycznej na różnych poziomach organizacyjnych firmy
 • Docenisz świadoma współpracę z audytorami energetycznymi

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymywanie wymagań systemu zarządzania energią, osoby odpowiedzialne za działania i decyzje wpływające na wyniki energetyczne w firmie.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych) lub 2 dni (16 godzin dydaktycznych w tym drugi dzień w formie warsztatowej)