SMED – redukcja czasów przezbrojeń

czyli: szukamy dużych oszczędności niskim kosztem

Zakres szkolenia:

 • Miejsce SMED w Lean Management.
 • Czas przezbrojenia stanowiska:
  • definicja, sposób obliczania,
  • wpływ czasu przezbrojenia na elastyczność firmy i jej konkurencyjność na rynku,
  • skrócenie czasu przezbrojeń – ustalenie celu:
  • mapa korzyści i strat,
  • bezpieczeństwo podstawą wszystkich działań,
  • aktywność prac,
  • kolejność wdrażania – wybór stanowiska pilotażowego,
  • etapy i plan pracy.
 • Analiza procesu przezbrojenia:
  • multidyscyplinarny zespół,
  • rejestracja procesu przezbrojenia,
  • poszczególne kroki procesu przezbrojenia,
  • analiza wymaganych zasobów,
  • analiza ruchów operatora w postaci tzw. „diagramu spaghetti",
  • karta przebiegu przezbrojenia,
  • wykonanie dokumentacji.
 • Identyfikacja przygotowania zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Przekształcenie przygotowania wewnętrznego na zewnętrzne.
 • Usprawnianie czynności wewnętrznych i zewnętrznych:
  • metody organizacyjne,
  • metody techniczne,
  • technik eliminacji regulacji,
  • narzędzia Lean: ToC, VSM, JiT, CI, 5S, standaryzacja, TQM, Poka Yoke,
  • kodowanie oraz systemy narzędziowe i magazynowania,
  • klarowne instrukcje postępowania.
 • Utrzymanie systemu i ciągłe doskonalenie:
  • szczegółowy plan pracy, nadzór nad wykonaniem prac,
  • spotkania ciągłej poprawy,
  • szkolenia,
  • audyty,
  • systemy automatycznego rejestrowania czasu pracy maszyny.
 • Zastosowanie SMED we wszystkich procesach przedsiębiorstwa.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak sprawnie wdrożyć technikę SMED we wszystkich procesach przedsiębiorstwa.
 • Przekonasz się jak zastosowanie SMED wpływa na skrócenie cyklów produkcyjnych a tym samym na wyniki firmy.
 • Będziesz umiał zmotywować zespół do utrzymania i polepszania ustalonych standardów.
 • Zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane głównie do managerów średniego szczebla, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, szkolenie może być przygotowane do pracy z pracownikami produkcyjnymi.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w filozofię szczupłego zarządzania procesami: nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)