Skuteczne przekształcenie firmy w szczupłe przedsiębiorstwo

Zakres szkolenia:

Szkolenie dwudniowe w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o pracę w grupie, case studies oraz krótkie warsztaty. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z elementami filozofii szczupłego zarządzania w zakresie:
 • DNA firmy – zgodność celów i rozumienia filozofii organizacji.
 • Mapa strumienia wartości.
 • Analiza czynności zwiększających i niezwiększających wartości.
 • Identyfikacja czynności krytycznych.
 • Balansowanie procesów.
 • Wyznaczanie mierników szczupłego zarządzania.
 • Warsztaty kaizen.
 • Rola lidera jako prekursora ciągłych zmian.
 • Szkolenia wewnątrz przedsiębiorstwa.
 • Narzędzia wspomagające szczupłe wytwarzanie.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Uświadomisz sobie znaczenie postawienia całej organizacji wspólnego celu i poprawnego jego rozumienia.
 • Zauważysz, że aby zrozumieć sytuację musisz zaangażować się osobiście.
 • Nauczysz się postrzegania funkcjonowania przedsiębiorstwa jako szeregu procesów wykraczających często poza mury zakładu.
 • Nauczysz się identyfikować i eliminować straty w procesach produkcyjnych.
 • Zauważysz różnicę pomiędzy zarządzaniem a przewodzeniem.
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje jako lidera ciągłych zmian.
 • Zrozumiesz rolę szkoleń wewnętrznych i procesu podnoszenia kwalifikacji zespołu.
 • Nauczysz się organizować warsztaty kaizen dla swojego zespołu.
 • Poznasz narzędzia wykorzystywane w przodujących zakładach do budowania szczupłego przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane głównie do managerów wyższego i średniego szczebla wszystkich działów przedsiębiorstwa/organizacji.
 • Szkolenie może być traktowane jako następny etap szkolenia „Lean Management vs Lean Manufacturing i inne techniki wspierające rozwój" dla członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami/organizacjami, decydentów.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w filozofię szczupłego zarządzania procesami: nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)