proCONTROL – najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest oprogramowanie proCONTROL?

proCONTROL to oprogramowanie online, służące do statystycznego sterowania procesami i monitorowania bieżących zdolności procesów (ang. ongoing process monitoring), opracowany zgodnie z wytycznymi przemysłu motoryzacyjnego – Automotive Industry Action Group (AIAG) oraz Verband der Automobilindustrie (VDA).

2. Jakie są główne funkcjonalności programu?

  • monitorowanie procesu w czasie rzeczywistym za pomocą kart kontrolnych XR, XS i IMR
  • automatyczne wyznaczanie zdolności procesowych (Cp/Cpk oraz Pp/Ppk)
  • możliwość zasilania danymi z automatycznych systemów pomiarowych
  • automatyczne reagowanie na sygnały statystyczne (trendy, sekwencje, przekroczenia granic interwencji itp.)
  • automatyczne powiadamianie użytkowników oraz właścicieli procesów o pojawiających się problemach
  • formularze pomiarowe dostosowane do specyfiki pomiaru i ułatwiające wprowadzanie danych
  • formularze (dashboardy) do prezentacji wyników na żywo
  • funkcje raportujące w formie wydruków dla klienta (również PDF)

3. Czy aby użyć programu, muszę go zainstalować?

Nie. Aby używać oprogramowania proCONTROL, wystarczy przeglądarka internetowa.

4. Czy jest dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna programu?

Tak.  Pod tym linkiem znajdziesz bezpłatną wersję programu z wczytanymi przykładowymi danymi dla kilkudziesięciu kart kontrolnych. W tej wersji działa większość podstawowych funkcji programu i można w niej tworzyć własne karty kontrolne, wypełniać je danymi i przeprowadzać analizy oraz generować raporty. Z tej wersji mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez konieczności rejestracji. Dane są więc ogólnodostępne i ze względów porządkowych są okresowo przywracane do stanu pierwotnego.

5. Czy mogę otrzymać dostęp do prywatnej wersji testowej programu?

Tak. Aby otrzymać dostęp do 30-dniowej wersji wersji programu, której zawartość będzie widoczna tylko dla ciebie, skorzystaj z formularza rejestracji w wersji TestDrive. Utworzymy dla ciebie indywidualne konto oraz hasło, dzięki czemu będzie możliwe tworzenie kart kontrolnych, których nie zobaczą inny użytkownicy. Ta wersja również jest całkowicie bezpłatna i skorzystanie z niej nie niesie z sobą żadnych zobowiązań.

6. Jak utworzyć kartę kontrolną i wczytać do niej dane, które mam w arkuszu kalkulacyjnym?

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć własną kartę kontrolną i wczytać do niej dane z arkusza kalkulacyjnego, zobacz kolejno filmy ilustrujące:

 1. Główne funkcje programu
 2. Definiowanie ustawień nowej karty kontrolnej
 3. Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego

7. Czy mogę wykupić ograniczoną licencję, żeby przez pewien czas przetestować program na moich procesach?

Tak. Jedną z form sprzedaży oprogramowania proControl jest wersja hostingowa nazywana RentACard. Użytkownik sam decyduje, jak duży pakiet kart kontrolnych chce wykupić. Usługa jest dostarczana w formie abonamentu na 1 rok, z możliwością przedłużenia go na kolejne lata. Ta wersja jest przeznaczona dla małych i średnich firm, które nie potrzebują pełnej instalacji, oraz dla dużych firm, które najpierw chcą przetestować program zanim zdecydują się na pełne wdrożenie.

Kliknij tutaj, aby dobrać pakiet RentACard odpowiedni do potrzeb. Wielkość pakietu można w dowolnym momencie rozszerzyć.

8. Czy program może być zainstalowany na serwerach mojej firmy?

Tak. Program jest oferowany w połączeniu z pełnym wdrożeniem dedykowanej wersji Custom. W tej wersji program jest instalowany w infrastrukturze przygotowanej przez Twoją firmę. Korzyścią z tego rozwiązania jest nielimitowana liczba użytkowników i kart kontrolnych w obrębie jednego zakładu oraz nielimitowana czasowo licencja. W tym przypadku dane również są przechowywane na serwerach zarządzanych przez Twoją fimę.

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę na wdrożenie w swojej firmie, skontaktuje się z nami za pomocą tego formularza.