Analiza ryzyka w wymaganiach ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Zakres szkolenia:

 • Proces, podejście procesowe i zarzadzanie procesami.
 • Ryzyko – definicja, prawdopodobieństwo i skutek.
 • Analiza ryzyka wg wymagań norm PN-EN ISO 9001 i IATF 16949.
 • Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000.
 • Wybrane metody definiowania i zarzadzania ryzykiem – w teorii i praktyce.
 • Najczęstsze błędy w analizie ryzyka w procesach.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
  • definiowania procesów i powiązań między nimi
  • wymagań normy PN-EN ISO 9001 odnośnie analizy ryzyka w procesach
  • wymagań IATF 16949 odnośnie analizy ryzyka w procesach
  • wymagań normy PN-ISO 31000 odnośnie zarządzania ryzykiem
  • prowadzenia analizy ryzyka w procesach
  • wybranych metod zarzadzania ryzykiem
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
  • zinterpretować wymagania zapisane w ISO 9001 i IATF 16949
  • skutecznie i efektywnie zdefiniować procesy i powiązania między nimi
  • dokonać analizy ryzyka w procesach i pomiędzy procesami
  • prawidłowo zastosować wybrane metody analizy ryzyka
  • zdefiniować niezbędne działania związane ze określonymi ryzykami
 • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
  • znaczenia analizy ryzyka w zarzadzaniu organizacją
  • znaczenia wpływu ryzyka na skuteczność i efektywność procesów
  • znaczenia planów działań w zarzadzaniu ryzykiem
 • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania analizy ryzyka w procesach.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do najwyższego kierownictwa, osób zarządzających systemami jakości opartymi na PN-EN ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016, właścicieli procesów, audytorów wewnętrznych i osób prowadzących analizę ryzyka w procesach.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)