Samodzielne nadzorowanie maszyn współrzędnościowych CMM w organizacji

Zakres szkolenia:

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (ang. CMM) odgrywają coraz większą rolę w weryfikacji produkowanych wyrobów przez organizację- między innymi ze względu na ich precyzję oraz wydajność. Aby zapewnić poprawność uzyskiwanych wyników, maszyny CMM poddawane są serwisowaniu, a następnie sprawdzeniu, które dokonywane jest najczęściej w cyklu rocznym lub dwuletnim, przeważnie przez autoryzowany serwis. Organizacja zamawiająca usługę serwisowania zakłada, że maszyna będzie poddana przeglądowi, ewentualnym naprawom lub wymianie zużytych części i na samym końcu zostanie przeprowadzona kalibracja. Ale czy kalibracja będzie zawierać wymagania normy PN-EN ISO 10360? Czy będą spełnione wszystkie wytyczne zawarte w normie? A co w przypadku występowania częstych kolizji po usłudze serwisowania? Czy kalibracja sondy i jej końcówek pomiarowych to kalibracja maszyny? Co znaczy nadzór nad maszynami CMM? Szkolenie ma na celu szczegółowe wyjaśnienie, jak ważne jest dokonywanie przeglądów okresowych, jak je przeprowadzać, oraz jakie działania podejmować, aby uniknąć tych i innych problemów z prawidłowym działaniem maszyn CMM.  
 • Wymagania dotyczące pomiarów według normy PN-EN ISO 10360.
 • Metody i sposoby sprawdzenia okresowego CMM.
 • Zapewnianie prawidłowego toru pomiarowego.
 • Współpraca z serwisem zewnętrznym.
 • Kwalifikacja sondy vs kalibracja maszyny CMM.
 • Metody i wymagania odbiorcze po usłudze serwisowania.
 • Wzorce używane do sprawdzenia CMM.
 • Czynniki wpływające na pomiar.
 • Typowe problemy wynikające z braku nadzoru nad maszyną CMM w okresie międzyserwisowym.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do opracowywania instrukcji sprawdzenia wskazań CMM.
 • Ograniczysz wpływ błędów pomiarowych.
 • Zrozumiesz zasady i korzyści wynikające z prawidłowego odbioru maszyn przy zakupie i po przeglądzie serwisowym.
 • Nabędziesz umiejętność sprawdzenia okresowego we własnym zakresie.

Adresaci szkolenia:

 • personel laboratoryjny
 • pracownicy techniczni, pomiarowcy pracujący z maszynami CMM
 • pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad sprzętem pomiarowym

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)