Poka-Yoke – eliminacja wad u źródła

Zakres szkolenia:

Szkolenie jednodniowe omawiające idee Poka-Yoke jako narzędzia pozwalającego na redukcję błędów ludzkich w procesie wytwarzania. W czasie szkolenia zostaną przedstawione zasady działania urządzeń Poka-Yoke z podziałem na funkcje i metody działania. Następnie trener omawia stosowaną terminologię oraz różnice w interpretacji spotykaną w branży samochodowej.
Na życzenie grupy, temat może być poszerzony o informacje techniczne związane z projektowaniem urządzeń Poka-Yoke.
W drugiej części szkolenia trener przedstawia praktyczne powiązanie urządzeń Poka-Yoke z P-FMEA oraz z Planem kontroli, uwzględniając wymagania IATF-16949. Uczestnicy mogą wykorzystać własny przykład P-FMEA i Planu kontroli w ramach szkolenia.


 • Wprowadzenie
  • Wiedza a skupienie
  • Idea Poka-Yoke jako eliminacja błędów „u źródła” ich powstawania
  • Zalety Poka-Yoke
  • Historia
 • Zasada działania urządzeń Poka-Yoke
  • Funkcja kontroli i sterowania
  • Funkcja ostrzegania
  • Metoda kontaktu
  • Metoda ustalonej wartości
 • Stosowana terminologia i różnice w interpretacjach
  • IATF: Error-proofing
  • AIAG: Error-proofing, mistake-proofing
  • VDA: Poka-Yoke (hard, soft, reactive, preventive)
 • Konstruowanie urządzeń Poka-Yoke (punkt opcjonalny, w zależności od życzenia grupy):
  • Ogólne zasady
  • Rozwiązania mechaniczne (gniazda kształtowe itp.)
  • Rozwiązania elektroniczne (czujniki, sterowniki PLC itp.)
  • Rozwiązanie programowe
 • Poka-Yoke a system zarządzania jakością
  • Wymagania IATF-16949
  • Powiazanie z analizą P-FMEA
  • Powiązanie z Planem Kontroli
  • Weryfikacja urządzeń Poka-Yoke wraz z ujęciem w Planie Kontroli
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz korzyści wynikające z wprowadzania w procesach rozwiązań zapobiegających błędom.
 • Poznasz podstawowe metody poka-yoke.
 • Poznasz różne poziomy zabezpieczeń typu error-proofing oraz wynikające z nich korzyści oraz zagrożenia.
 • Przeanalizujesz swoje procesy pod kątem wprowadzenie zabezpieczeń pokayoke (opcja na życzenie zamawiającego).

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do inżynierów produktu, procesu i jakości, odpowiedzialnych za zapewnianie jakości.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)