Poka-Yoke, czyli eliminacja wad u źródła

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
  • Wiedza a skupienie
  • Idea Poka-Yoke jako eliminacja błędów „u źródła” ich powstawania
  • Zalety Poka-Yoke
  • Historia
 • Zasada działania urządzeń Poka-Yoke
  • Funkcja kontroli i sterowania
  • Funkcja ostrzegania
  • Metoda kontaktu
  • Metoda ustalonej wartości
  • Metoda koniecznego kroku
 • Przykładowe rozwiązania techniczne
 • Konstruowanie urządzeń Poka-Yoke:
  • Ogólne zasady
  • Rozwiązania mechaniczne (gniazda kształtowe itp.)
  • Rozwiązania elektroniczne (czujniki, sterowniki PLC itp.)
  • Rozwiązanie programowe
 • Różnice między Error Proofing / Mistake-Proofing a Poka-Yoke
 • Error-Proofing a wymogi IATF-16949
 • Weryfikacja Error-Proofing
  • Zasady ogólne
  • Powiązanie z P-FMEA
  • Powiązanie z Planem kontroli
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz korzyści wynikające z wprowadzania w procesach rozwiązań zapobiegających błędom.
 • Poznasz podstawowe metody poka-yoke.
 • Poznasz różne poziomy zabezpieczeń typu error-proofing oraz wynikające z nich korzyści oraz zagrożenia.
 • Przeanalizujesz swoje procesy pod kątem wprowadzenie zabezpieczeń pokayoke (opcja na życzenie zamawiającego).

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do inżynierów produktu, procesu i jakości, odpowiedzialnych za zapewnianie jakości.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)