Zarządzanie dostawcami w nowoczesnej organizacji

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Kluczowe elementy zarządzania dostawcą:
  • 7 zasad zarządzania jakością
  • Wymagania
  • Proces, podejście procesowe i zarządzanie procesami
  • Cele i mierniki
  • Kontekst
  • Analiza ryzyka
  • Standard i praca standaryzowana
  • Obserwacja
  • Lider i zespół
  • PDCA i ciągłe doskonalenie
 • Zarzadzanie dostawcą w wymaganiach ISO 9001 i IATF 16949
 • Wymagania APQP/PPAP
 • Plany jakości i zarządzanie jakością w projektach
 • Komunikacja i negocjacje z dostawcą – wprowadzenie
 • Reklamacje i rozwiązywanie problemów
 • Monitorowanie i audytowanie dostawców
 • Praca na przykładach przygotowanych przez trenera lub uczestników szkolenia
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz rolę zarządzania dostawcami w nowoczesnej organizacji oraz Twoje odpowiedzialności w tych obszarach.
 • Zapoznasz się z podstawami zarządzania dostawcami w nowoczesnej organizacji.
 • Poznasz wymagania dotyczące zarządzania dostawcami zawarte w ISO 9001, IATF 16949, APQP i PPAP.
 • Poznasz podstawy komunikacji i negocjacji z dostawcami.
 • Zapoznasz się z planami jakości i zarządzaniem jakością u dostawcy.
 • Poznasz zagadnienia związane z reklamacjami i rozwiązywaniem problemów.
 • Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i narzędzia pozwalające skutecznie i efektywnie zarządzać dostawcami.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest adresowane do każdego pracownika zajmującego się w organizacji współpracą z dostawcami.
 • Szkolenie może być elementem obowiązkowych szkoleń dla nowych pracowników obszarów związanych z zarządzaniem dostawcami.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)