Audyt wyrobu według VDA 6.5 rev.2

Zakres szkolenia:

 • Strategia VDA
 • Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli
 • Wymagania norm IATF 16949, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu
 • Planowanie audytu wyrobu
 • Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura VDA 6.5
 • Kluczowe wskaźniki oceny poziomu jakości – metodyka VDA 6.5
 • Prowadzenie oceny pod kątem charakterystyk: mierzalnych, funkcjonalnych, materiałowych oraz czasu życia produktu
 • Prowadzenie zapisów audytowych ocena wyników i sporządzanie raportu
 • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Test
 • Podsumowanie i wnioski

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz powiązania VDA 6.5 rev.2 ze specyfikacją IATF 16949 w odniesieniu do procesu audytowego.
 • Poznasz procedury i mechanizmy audytowe VDA 6.5 rev.2.
 • Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.5 rev.2.
 • Poznasz specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.5 rev.2.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.5 rev.2.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)