Pomiar chropowatości – podstawy wraz z warsztatami

Zakres szkolenia:

Wykłady - 1 dzień
 • SGP – Struktura Geometryczna Powierzchni
  • kierunkowość struktury powierzchni
  • nierówność powierzchni
  • powierzchnia rzeczywista / nominalna / zmierzona
 • Profil nierówności powierzchni
  • błąd kształtu / falistość / chropowatość
  • profil powierzchni
  • profil odniesienia
  • profil odwzorowany
  • profil całkowity
  • profil pierwotny
  • profil szczątkowy
  • profil okresowy
  • profil losowy
  • wzniesienie profilu
  • wgłębienie profilu
 • Zasady przeprowadzania pomiarów
  • przygotowanie próbki do pomiaru
  • dobór parametrów profilometru
  • przebieg badania
Warsztaty - 2 dzień Warsztaty: pomiary chropowatości z wykorzystaniem profilometrów Hommel W5 i Mitutoyo SJ210 na różnych materiałach i powierzchniach
 • Ujednolicenie wiadomości z zakresu chropowatości
 • Metody pomiaru
 • Przygotowanie próbki
 • Dobór odcinka pomiarowego
 • Pomiary przy różnych ustawieniach profilometrów
  • Zmiana odcinka pomiarowego
  • Zmiana czasu pomiaru
  • Inne zmienne
 • Interpretacja wyników
 • Omówienie pojawiających się typowych problemów przy pomiarach chropowatości
  • Pomiary powierzchni bez informacji o obróbce
  • Pomiar trudnych detali
 • Definiowanie błędów w pomiarach chropowatości
 • Eliminowanie błędów

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz sposoby pomiaru różnych detali
 • Zdobędziesz umiejętność definiowania odcinka pomiarowego
 • Wykonasz samodzielnie wiele pomiarów dla:
  • różnych części
  • różnych obróbek
 • Będziesz mógł porównać wyniki z innym użytkownikiem
 • Poznasz obsługę różnych profilometrów
 • Poznasz sposoby pomiarów które nie mają zdefiniowanego rodzaju obróbki
 • Nauczysz się definiować i eliminować błędy w pomiarach chropowatości

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy laboratorium
 • Technicy pomiarowi
 • Inżynierowie
 • Konstruktorzy i technolodzy
 • Pracownicy produkcji

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)