Praktyczna obsługa reklamacji

Zakres szkolenia:

 • Klient – definicja, trudny klient
 • Podstawy komunikacji
 • Typy zachowania klientów – prosty schemat podziału w oparciu o wybrane cechy
 • Komunikacja z klientami o różnych typach zachowania – rady praktyczne
 • Przygotowanie do rozmowy z klientem:
  • analiza sytacji
  • sformułowanie celu
  • przygotowanie strategii
 • Analiza sytacji po zakończeniu rozmowy
 • Rodzaje pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące
 • Parafraza
 • Przygotowanie raportu ze spotkania z klientem
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowie z klientem
 • Oczekiwania klienta związane z reklamacją
 • Przyjmowanie lub odrzucanie reklamacji - podejście praktyczne
  • gromadzenie danych
  • wzorce rozmowy z klientem w procesie przyjmowania lub odrzuczania reklamacji
 • Wynajem firmy zewnetrznej do selekcji/naprawy/kontroli:
  • miejsca działania
  • kryteria wyboru
  • zawartość kontraktu
 • Rezydent u klienta - stosowane rozwiązania
 • Podmiana wadliwych produktów i związane z nią zagrożenia - rady praktyczne
 • Narzędzia jakości w analizie reklamacji
  • Analiza Pareto
  • Burza mózgów
  • Diagram przyczynowo-skutkowy
  • 5WHY
  • 5W1H
  • Plan działania
  • Analiza błędu ludzkiego
  • Analiza kosztów reklamacji
 • ĆWICZENIE: obsługa przykładowej reklamacji

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wiele praktycznych narzędzi pozwalających na szybkie zarządzanie reklamacjami.
 • Poznasz techniki rozwiązywania problemów ułatwiające znajdowanie efektywnych i długoterminowych rozwiązań.
 • Dowiesz się, jak radzić sobie z nietypowymi sytuacjami w procesach reklamacyjnych (reklamacje nieoficjane, podmiany na życzenie klienta itp.)

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie to jest przydatne dla osób zajmujących się bieżącą obsługą klientów oraz dostawców, w szczególności zaś dla pracowników zajmujących się obsługą reklamacji w relacjach z dostawcami oraz klientami.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)