Praca u podstaw – powiększanie wartości i eliminowanie strat

Zakres szkolenia:

Szkolenie dwudniowe w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o pracę w grupie, case studies oraz krótkie warsztaty. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z elementami filozofii szczupłego zarządzania w zakresie:
 • Pokonanie oporu przed zmianą.
 • Organizacja procesowa.
 • Budowanie skutecznych zespołów.
 • Ciągłe usprawnianie:
  • ujawnianie problemów,
  • jakość wbudowana w proces,
  • skuteczne rozwiązywanie problemów,
  • standaryzacja jako podstawa zmian,
  • eliminowanie strat.
 • Wizualizacja procesu:
  • wskaźniki i ich mierniki,
  • wyznaczenie celów,
  • klarowne raporty.
 • Ewaluacja i ocena dynamiczna - działanie cyklu PDCA.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak sprawnie pokonać strach przez zmianą w swoim zespole.
 • Nauczysz się postrzegania funkcjonowania przedsiębiorstwa jako szeregu procesów.
 • Dowiesz się jak zmotywować zespół aby podwoił swoją wydajność.
 • Przekonasz się dlaczego tak trudno wbudować jakość w proces i jak to mimo trudności osiągnąć.
 • Zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.
 • Będziesz umiał zidentyfikować i wyeliminować straty w procesie produkcyjnym.
 • Nauczysz się wyznaczać i stawiać zespołowi wygórowane cele oraz prowadzić zespół do ich osiągnięcia.
 • Zauważysz, że wyniki są rezultatem poprawy procesu.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane głównie do managerów średniego szczebla, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych.
 • Szkolenie może być traktowane jako następny etap szkolenia „Skuteczne przekształcenie firmy w szczupłe przedsiębiorstwo" dla członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami/organizacjami oraz kadry kierowniczej.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w filozofię szczupłego zarządzania procesami: nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)