Metrologia długości i kąta w procesie produkcji

Zakres szkolenia:

Podstawowe informacje niezbędne do przeprowadzania pomiarów, takie jak rozdzielczość, dokładność czy niepewność mają znaczący wpływ na otrzymany wynik. Wykonanie pomiaru dobrze dobranym rodzajem wyposażenia może uchronić właściciela procesu przed błędami I lub II rodzaju, które są bardzo kosztowne. Jakie wyposażenie zastosować do mierzonej charakterystyki, jak zinterpretować wyniki z pomiarów i co zrobić w przypadku oceny wyrobu jako niezgodny? Te i wiele innych kwestii związanych z pomiarami w procesie wytwarzania uczestnik pozna na szkoleniu, które obejmuje poniższy zakres.
 • Podstawowe zasady dotyczące wykonywania pomiarów w procesie produkcji
 • Wymagania odnośnie pomiarów
 • Racjonalny dobór środków do mierzonych charakterystyk
 • Praktyczne metody dokonywania pomiarów wielkości geometrycznych na wybranych detalach
 • Posługiwanie się podstawowymi środkami kontrolno-pomiarowymi
 • Pomiary wymiarów bezpośrednich i pośrednich, wewnętrznych, zewnętrznych, mieszanych
 • Czynniki wpływające na pomiar
 • Interpretacja otrzymanych wyników
 • Walidacja metod pomiarowych

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę do opracowywania planów kontroli i procedur odbiorczych.
 • Nauczysz się umiejętnie dobierać środki kontrolno-pomiarowe do mierzonej wielkości (charakterystyki).
 • Ograniczysz ryzyko błędnych pomiarów.
 • Poznasz zasady optymalnego sterowania procesem pomiaru.
 • Poznasz zasady poprawy zdolności systemów pomiarowych w świetle obowiązujących wymagań MSA.

Adresaci szkolenia:

 • personel jakości (kontrolerzy)
 • pracownicy techniczni (technologia, jakość, konstrukcja)
 • pracownicy produkcji

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)