Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3 i wyrobu według VDA 6.5

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie i strategia VDA
  • Typy audytów według VDA
  • Powiązanie VDA 6.3 / VDA 6.5 z innymi wymaganiami (ISO 9000, ISO 9001, IATF 16949, ISO 19011, SI & FAQ związane z Audytem Procesu i Audytem wyrobu)
  • VDA 6.3:2016 – zmiany
  • Wprowadzenie do podejścia procesowego. Analiza ryzyka w oparciu o koncepcję modelu „żółwia”
  • Komunikacja, etyka i kodeks postepowania dla Audytorów
  • Kwalifikacja Audytora Procesu VDA 6.3 / Audytora wyrobu VDA 6.5
 • Planowanie i przeprowadzanie audytu VDA 6.3
  • Program audytu / Plan audytu
  • Przygotowanie do audytu
  • Element procesu 1 – Analiza Potencjału
  • Element procesu 2 – Zarządzanie projektem
  • Element procesu 3 – Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
  • Element procesu 4 – Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
  • Element procesu 5 – Zarządzanie dostawcami
  • Element procesu 6 – Analiza procesu – produkcja
  • Element procesu 7 – Obsługa klienta, zadowolenie klienta, serwis
   • Tematy warsztatowe:
    • Definiowanie grup produktów i kroków procesu
    • Analiza procesu dla wybranych elementów procesu za pomocą modelu „żółwia”
    • Praca z wymaganiami VDA 6.3 - przygotowanie do wewnętrznych i zewnętrznych audytów procesu VDA 6.3
  • Ocena spełnienia poszczególnych wymagań
  • Reguły degradacji
  • Raport z audytu, dokumentacja i zakończenie
 • Planowanie i przeprowadzanie audytu VDA 6.5
  • Program audytu / Plan audytu
  • Dane wejściowe do planowania audytu wyrobu
  • Dokumentacja związana
  • Przeprowadzenie audytu wyrobu
  • Raport z audytu, dokumentacja
  • Działania po-audytowe
 • Podsumowanie
 • Test wiedzy

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz powiązania VDA 6.3 i VDA 6.5 ze specyfikacją IATF 16949 w odniesieniu do procesu audytowego.
 • Poznasz procedury i mechanizmy audytowe VDA 6.3 i VDA 6.5.
 • Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 i VDA 6.5.
 • Poznasz specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 i VDA 6.5.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3 i VDA 6.5.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)