Specyficzne wymagania Stellantis (ex PSA) dla dostawców przemysłu samochodowego

Zakres szkolenia:

 • WYMAGANIA:
  • Źródła wymagań w motoryzacji - wprowadzenie
  • Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymagań klientów
  • Zmiany w wymaganiach Stellantis ex-PSA od 01/2023 oraz wymagania ujednolicone pomiędzy ex-PSA i ex-FCA
  • Specyficzne wymagania klienta ex-PSA w powiązaniu ze specyfikacją IATF 16949:2016
  • AQF – koncepcja zapewnianie jakości dostawców
  • QRS / SQM – Supplier Quality Manual – Podręcznik dostawcy
  • MLP – Supplier Logistic Manual
 • KLASYFIKACJA DOSTAWCY MRS (ex-QIP)
  • NSA – New Supplier Assesment – Analiza potencjału
  • PPQ (ex-PCPA) – Audyt procesu produkcyjnego wg Stellantis
  • CAT (ex-PCAT) – Potwierdzenie wydajności
  • MPA (ex-QSB+) - audyt systemu i certyfikacja dostawcy
 • ROZWÓJ PROJEKTU
  • Grille APQP - Kroki i kamienie milowe w APQP wg metodologii ex-PSA
  • 01276_15_00083 PPAP Approval – proces zatwierdzania części
  • Analiza ryzyka w projekcie – FMEA – wymagania specyficzne klienta
  • Zarzadzanie charakterystykami specjalnymi – koncepcja CTF/CSE
  • Plan kontroli a PCP – co dostawca powinien wiedzieć
 • WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM
  • GP12 – kontrola wzmocniona – kiedy i jak efektywnie ją wdrożyć
  • GSQN-001 (ex-GP5+) : efektywne rozwiązywanie problemów wg metodologii ex-PSA
  • DTI_DQI08_0020: zarządzanie zmianą - FETE , klasyfikacja zmian wg ex-PSA, kiedy klient musi być włączony w zatwierdzanie
  • procedura 01276_09_00685 - dopuszczenia specjalne / odstępstwa
  • Monitorowanie Jakości Dostawców:
   • Portal B2B – wprowadzenie, główne aplikacje w praktyce (ESQAL, SPOT, AMADEUS, PLM, DOCINFO, COMTEC)
   • Bidlista - omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców
   • Rodzaje i klasy reklamacji wraz z wpływem na bidlistę, zrozumienie wymagań klienta do PACT/PAMT
   • Proces i wskaźniki reklamacji gwarancyjnych
   • 18A 01272_07_00279 – Identyfikacja i identyfikowalność
  • Layered Process Audits (LPA) – Audyty Warstwowe – dobre praktyki wdrożenia dla ex-PSA
  • Reverse FMEA – praktyczny sposób implementacji
  • CQI – audyty procesów specjalnych
 • ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI KRYTYCZNYMI
  • Proces eskalacji w grupie ex-PSA
  • Controlled Shipping CS1, CS2
  • SM (Supplier Monitored) a CM (Customer Monitored) - zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
UWAGA: Niniejsze szkolenie nie jest zatwierdzone przez Stellantis jako dowód spełnienia wymagań CSR, punkt 7.2.1 – AQF Training.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz specyficzne wymagania klienta ex-PSA do specyfikacji IATF 16949
 • Poznasz sposób w jaki ex-PSA kwalifikuje i ocenia swoich dostawców
 • Poznasz narzędzia komunikacji, rozwoju projektu i rozwiązywania problemów wymagane przez ex-PSA
 • Poznasz podstawowe funkcje i aplikacje portalu B2B klienta

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy firm dostarczających lub aspirujących do bycia dostawcą dla grupy ex-PSA z działów jakości, produkcji, inżynierii, logistyki i zarządzania projektem
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Osoby odpowiedzialne za bezpośrednią komunikację z klientem

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)