APQP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu

Zakres szkolenia:

 • Czym jest metodologia APQP – geneza i rozwój, stan obecny.
 • Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu (APQP) w ujęciu projektowym.
 • Wytyczne do zarządzania projektami w powiązaniu z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i wymaganiami normy IATF 16949.
 • Cykl życia projektu, fazy projektu, produkty poszczególnych faz projektowych w powiązaniu z harmonogramem projektu (wykres Gantta, CPM).
 • Planowanie – identyfikacja wymagań klienta – VOC – „Głos klienta” – komunikacja z klientem w fazie ofertowania:
  • identyfikacja oczekiwań klienta – modele 2D, 3D , rysunki, normy, specyfikacje,
  • identyfikacja wymagań specyficznych klienta – CSR,
  • przegląd zapytania – oferty,
  • analiza wykonalności i analiza ryzyka (projektu, biznesowa),
  • oferta.
 • Projektowanie i Rozwój Produktu (Faza prototypowa: DFMEA, Charakterystyki specjalne produktu, Plan Nadzoru Prototypu).
 • Projektowanie i Rozwój Procesu (Faza przed-seryjna: Layout, budowanie Process Flow Diagram/Chart, PFMEA, Plan Nadzoru Pre-serii).
 • Spójność dokumentacyjna projektu, czyli trylogia APQP, Process Flow Chart, analiza ryzyka PFMEA oraz Plan Nadzoru.
 • Walidacja projektowania – zatwierdzenie produktu i procesu.
 • Produkcja seryjna, sprzężenie zwrotne, korygowanie i doskonalenie (wewnętrzne przekazanie do produkcji seryjnej, ramp up, walidacja serii produkcyjnej, SPC, G8D, RCA).

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949.
 • Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Zrozumiesz potrzeby stworzenia standardu zarządzania projektem w organizacji.
 • Poznasz korzyści wynikających z zaawansowanego planowania jakości produktu.
 • Docenisz ważności trylogii APQP oraz nabędziesz umiejętność zarządzania tą dokumentacją.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa).

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)