Zarządzanie charakterystykami bezpieczeństwa D/TLD według wymagań VW

Zakres szkolenia:

 • Znaczenie oraz identyfikacja charakterystyk specjalnych – nowe wymagania IATF
 • Wymagania Formel Q w odniesieniu do charakterystyk D/TLD wraz ze zmianami Q1/2022
 • Wymagania specyficzne marek koncernu (Porsche, Audi) w kontekście D/TLD
 • Identyfikacja charakterystyk specjalnych produktów oraz dokumentacji SZJ
 • Aspekty FMEA i planu kontroli w odniesieniu do zarządzania charakterystykami D/TLD
 • Audytowanie procesu zarządzania charakterystykami D/TLD na podstawie formularza VW
 • Audyty produktów z charakterystykami D/TLD
 • Kompetencje i kwalifikacje dla personelu wynikające z nadzoru nad charakterystykami
 • Kompetencje i kwalifikacje Odpowiedzialnego za Bezpieczeństwo i Zgodność wyrobu (PSCR) wymagane przez klientów rynku niemieckiego
 • Audyt D/TLD – ćwiczenia praktyczne

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz, czym są charakterystyki specjalne.
 • Zrozumiesz interpretacje dodatkowe grupy Volkswagen dotyczące charakterystyk specjalnych.
 • Poznasz wymagane sposoby współpracy w klientem Volkswagen dotyczące charakterystyk bezpieczeństwa i funkcjonalnych.
 • Nabędziesz umiejętność audytowania zarządzania charakterystykami D/TLD w systemach zarządzania jakością.
 • Poznasz wymagania dla Odpowiedzialnego za Bezpieczeństwo Produktu (PSB).

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które powinny rozumieć zasady definiowania i zarządzania charakterystykami specjalnymi D/TLD, oraz polityką bezpieczeństwa produktu w rozumieniu przemysłu niemieckiego. W szczególności dotyczy to: członków zespołów projektowych a w szczególności managerów jakości, osób definiujących charakterystyki, moderatorów FMEA, liderów projektów, inżynierów procesu, inżynierów jakości, pracowników pomiarowych, pracowników laboratorium oraz innych osób mających wpływ na bezpieczeństwo wyrobu.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)