MS Excel – bezpieczeństwo danych

Zakres szkolenia:

Nie tylko RODO (milionowe kary za brak stosownego zabezpieczenia danych), ale również zdrowy rozsądek nakazuje odpowiednio chronić dane w Twojej firmie. A co będzie jeśli któryś z Twoich pracowników zgubi laptop? A co jeśli ktoś się nie wyloguje na przerwie? A co jeśli nastąpi włamanie do Waszej sieci? A co jeśli ktoś przypadkiem usunie formuły z ważnego pliku? A jeśli usunie część danych? Jesteś pewien, że Wasze dokumenty są dobrze zabezpieczone? W zależności od stopnia ważności dokumentu i danych można, czy raczej należy(!) zastosować różne zabezpieczenia danych.
 
 • Ogólnie o bezpieczeństwie Twoich danych w MS Excel
  • RODO to nie jedyny problem
  • ĆWICZENIE: próba pozyskania danych z niezabezpieczonego pliku
 • Kopia pliku, porównanie zawartości dwóch plików
  • metoda stara jak świat
  • ĆWICZENIE: analiza zmian w wersjach pliku
 • Sortowanie – jak wrócić do pierwotnej kolejności
  • ĆWICZENIE: łatwy powrót do pierwotnej kolejności rekordów
 • Blokowanie wybranych fragmentów arkusza
  • ĆWICZENIE: otwarcie, zamknięcie dostępu różnym osobom do określonych obszarów arkusza
 • Blokowanie skoroszytu przed zmianą jego struktury
  • ukrywanie obliczeń w osobnym arkuszu
  • zapobieganie odkrywaniu ukrytych arkuszy
 • Ukrywanie danych przy pomocy formatowania liczb
  • rozszerzenie wiedzy o formatowaniu liczb
  • formatowanie kodów pocztowych, telefonów, miar
  • ĆWICZENIE: częściowe ukrycie danych
 • Wykorzystanie formuł rozlanych do zabezpieczania formuł
  • co to są formuły rozlane
  • tworzenie formuł rozlanych (stara i nowa metoda)
  • ĆWICZENIE: zabezpieczenie formuł formułą rozlaną
 • Przygotowanie kopii danych, formuł sprawdzających, sum kontrolnych
  • ĆWICZENIE: wykrywanie zmian w pliku
 • Wykorzystanie Formatowania Warunkowego do oznaczania zmian
  • Formatowanie Warunkowe wg własnych kryteriów
  • ĆWICZENIE: alarmowanie przy zmianie zawartości
  • ĆWICZENIE: sygnalizowanie błędnego numeru PESEL
 • Poprawność wprowadzanych danych – lepiej zapobiegać
  • Sprawdzanie Poprawności wg własnych kryteriów
  • ĆWICZENIE: analiza poprawności nr. PESEL
 • Tabele przestawne
  • rozdzielenie obszarów danych, obliczeń od wyników
 • Blokowanie pliku przed zmianą jego struktury z wykorzystaniem VBA
  • ĆWICZENIE: ukrycie lub „głębokie” ukrycie arkusza w skoroszycie
 • Blokowanie pliku
  • przed otwarciem i zmianą przez osoby nieautoryzowane
 • Ochrona danych mechanizmem „wymiana danych”
  • ĆWICZENIE: import danych z innego arkusza/pliku
 • Wstawianie wiersza podpisu, podpis elektroniczny i podpis cyfrowy
 • Ochrona w chmurze (wykorzystanie OneDrive)
  • (wymaga Office 365)
 • Centrum zaufania – co można zmieniać, czego lepiej nie ruszać
 • [opcja] MS Excel w osobnej sesji
 • [opcja] Listy niestandardowe
  • Tworzenie listy (seria danych) liczb rzymskich
 • [opcja] Łamanie hasła do arkusza – wykład
  • PRZYKŁAD: otwarcie arkusza zablokowanego hasłem
 • [opcja] Style komórek zabezpieczonych
  • style komórek – wykorzystanie i tworzenie własnych
 • [opcja] VBA
 • Dobre praktyki w pracy z arkuszem i zabezpieczaniu danych
 
Wymagania dla uczestników
 • warunkiem koniecznym przystąpienia do tego kursu jest minimum średnio zaawansowana znajomość MS Excel


Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Nauczysz się zabezpieczać dane i obliczenia w MS Excel.
 • Poznasz metody na ograniczanie dostępu do określonych komórek.
 • Dowiesz się jak sprawdzać wprowadzane treści.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie kierowane jest do osób, które same operują danymi wrażliwymi (dane osobowe, dane produkcyjne, finanse…) lub/i do osób, które przygotowują arkusze dla innych osób, pragną zabezpieczyć formuły (np. obliczające marże).

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)