MS Excel w pracy inżyniera motoryzacji – szkolenie podstawowe

Zakres szkolenia:

 • Przypomnienie podstaw obsługi MS Excel - czym jest arkusz kalkulacyjny - struktura arkusza kalkulacyjnego (komórki, kolumny, wiersze, skoroszyty) - poruszanie się po arkuszu oraz sprawne zaznaczanie obszarów - typy zawartości komórek - kopiowanie i przenoszenie komórek i obszarów (wstawiania i usuwanie kolumn i wierszy, zarządzanie skoroszytami) - serie danych - powielanie formuł z wykorzystaniem kopiowania i przeciągania - korzystanie z podpowiedzi MS Excel
 • Przykłady zastosowań MS Excel - poprawne wpisywanie danych do komórek - zmiana wyglądu komórek, obszarów - wprowadzanie formuł na przykładzie popularnych formuł - zasady konstruowania formuł (operatory matematyczne, nawiasy) - zasady poprawnego konstruowania formuł - tworzenie funkcji z kreatora i bezpośrednio w komórce
 • Wykorzystanie popularnych narzędzi dostępnych w MS Excel - Formatowanie Warunkowe – oznaczanie charakterystycznych danych - Formatuj jako Tabelę – ułatwienie tworzenia zestawień
 • Zarządzanie zestawami danych - sortowanie danych - filtrowanie danych - wykorzystanie fragmentatorów
 • Niezbędne funkcje MS Excel - podstawowe funkcje obliczeniowe (m.in. SUMA, ŚREDNIA…) - funkcje warunkowe (m.in. JEŻELI.BŁĄD…) - funkcje finansowe (m.in. FV, PMT…) - funkcje informacyjne (m.in. ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH)
 • Wizualizacja danych - tworzenie wykresów i zmiana ich wyglądu - wykresy przebiegu w czasie (liniowe, kolumnowe, zysk/strata) - ĆWICZENIE: tworzenie wykresu przykładowego miernika z serią celu i trendem - ĆWICZENIE: tworzenie wykresu Pareto
 • Druk dokumentu - zmiana rozmiaru kartki - zmiana marginesów - podgląd wydruku
 • (opcjonalnie) Omówienie nowych funkcji w Office 365 - korzystanie z funkcji Office 365 - tworzenie histogramu bez dodatku Analysis ToolPak

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jak szybko i efektywnie korzystać z podstawowych funkcji programu MS Excel.
 • Poznasz najbardziej przydatne formuły i zasady korzystania z nich.
 • Nauczysz się korzystać z funkcji warunkowej i w ten sposób automatyzować wiele operacji w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Poznasz zaawansowane techniki tworzenia wykresów, w szczególności potrzebnych w pracy inżyniera produkcji, procesu lub jakości.

Adresaci szkolenia:

 • Inżynierowie, kadra zarządzająca oraz wszyscy pracownicy wykorzystujący arkusz kalkulacyjny do tworzenia analiz, zestawień i wykresów, chcący lepiej wykorzystać możliwości programu MS Excel i tym samym usprawnić swoją pracę.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)