Zarządzanie sprzętem kontrolno-pomiarowym

Zakres szkolenia:

 • Podstawowa terminologia metrologiczna - przypomnienie i ujednolicenie najważniejszych pojęć według słownika VIM:
  • rozdzielczość
  • dokładność
  • stabilność
  • liniowość
  • dryft
 • Nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego (SKP) zgodnie z wymaganiami normy IATF 16949:2016
  • oczekiwania klientów przemysłu motoryzacyjnego w zakresie nadzoru SKP
  • definiowanie zakresu laboratorium
 • Cele zarządzania sprzętem kontrolno - pomiarowym (SKP) z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania organizacji i spełniania wymagań klienta
 • Postępowanie z wyposażeniem niezgodnym
 • Wyposażenie pomiarowe a analiza MSA
 • Wymagania dotyczące laboratoriów wewnętrznych – warunki do kalibracji prostych urządzeń pomiarowych we własnym zakresie
 • Wymagania dotyczące laboratoriów zewnętrznych – omówienie najważniejszych postulatów
 • Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego zgodnie z PN/EN 10012:2004
 • Opracowanie karty obiegowej wyposażenia
 • Prowadzenie zapisów z wzorcowań, kalibracji, adjustacji
 • Ustalanie czasookresów wzorcowań, przeglądów, zgodnie z wytycznymi normatywnymi
 • Prawidłowa zawartość świadectw wzorcowania
 • Zarządzanie laboratorium zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025 – omówienie najważniejszych postulatów
 • Przykładowe metody wzorcowania SKP – omówienie wybranych przyrządów

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jak efektywnie zarządzać sprzętem kontrolno pomiarowym, spełniając jednocześnie wymagania klientów.
 • Poznasz zasady planowania przeglądów.
 • Dowiesz się, czego powinieneś oczekiwać od zewnętrznych laboratoriów wzorcujących.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy izb pomiarowych i laboratoriów oraz pozostały personel pomiarowy
 • pracownicy nadzorujący sprzęt kontrolno pomiarowy

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)