Wymagania normy ISO 45001:2018

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Kontekst organizacji:
  • Czynniki zewnętrzne wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników
  • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności
 • Przywództwo:
  • Rola i odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka firmy w odniesieniu do wymagań:
   • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania
 • Ryzyka i szanse dotyczące:
  • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka
 • Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy
 • Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności
 • Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia
 • W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników wsparcie procesów:
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Udokumentowane informacje
 • Kompetencje auditorów
 • Konsultacje i udział pracowników w systemie zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
 • Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach
 • Zarządzanie zmianami
 • Ocena działań
 • Wykorzystanie wyników auditów
 • Przegląd systemu zarządzania
 • Doskonalenie
 • Formułowanie wniosków z auditu
 • Podsumowanie szkolenia
  Ćwiczenie praktyczne – w oparciu o modelową firmę lub przykład klienta.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Nauczysz się praktycznie zastosować wymagania ISO 45001 w Twojej firmie.
 • Dowiesz się jak poprzez włączenie pracowników w tworzenie bezpiecznych miejsc pracy stworzyć bezpieczną firmę.
 • Poznasz rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na spełnianie wymagań prawnych z zakresu BHP i systematyczne doskonalenie stosowanych rozwiązań.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania BHP oraz do pełnomocników systemów zarządzania, a także do osób odpowiedzianych za wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych związanych z BHP oraz do specjalistów BHP.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)