TWI – efektywne szkolenia stanowiskowe

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Historia TWI
 • Kluczowe elementy TWI:
  • Instruowanie
  • Doskonalenie
  • Relacje
  • Bezpieczeństwo
 • Standard i praca standaryzowane
 • PDCA, Kaizen i ciągłe doskonalenie
 • Lider i jego rola w TWI
 • Podstawy komunikacji
 • Wprowadzenie do zagadnienia typów osobowości
 • Cykl Kolba – podstawowe narzędzie pracy trenera
 • Warsztaty
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Uświadomisz sobie korzyści oraz zrozumiesz zasady i rolę TWI.
 • Nauczysz się systematycznie stosować TWI w swoim obszarze.
 • Nauczysz się standaryzować i doskonalić działania.
 • Nauczysz się przekazywać doświadczenie i umiejętności.
 • Nauczysz się korzystać z wiedzy dotyczącej skutecznej komunikacji i współpracy w zespole.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących szkolenia dla pracowników oraz przygotowujących standardy, instrukcje itp., a także do osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów oraz zarządzających formalnie lub nieformalnie.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)