ISO 9001 – wymagania normy

Zakres szkolenia:

 • Historia rozwoju pojęcia Jakości i Systemów Zarządzania
 • Rozwój norm serii ISO 9000
 • System Głębokiej wiedzy Deminga
 • Podstawowe definicje - podejście procesowe a norma ISO 9001
 • Koncepcja podejścia procesowego
 • Definiowanie procesu – opisy procesów, mapy procesów - interakcje między procesami, klasyfikacja procesów – główne, zarządcze, pomocnicze
 • Zarządzanie strategiczne – upowszechnianie Misji, Wizji i Celów Jakości w organizacji
 • Orientacja na tworzenie mierników, wyznaczanie celów i analiza trendów
 • Wdrażanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie
 • Omówienie wymagań normy ISO 9001

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zapoznasz się z założeniami normy ISO 9001.
 • Nauczysz się interpretować poszczególne wymogi standardu.
 • Zapoznasz się z miejscem poszczególnych wymogów ISO 9001 na mapie procesów firmy.
 • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników procesów w optymalnym zakresie.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób  od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)