NOWY PODRĘCZNIK Zaawansowane planowanie jakości produkcji APQP oraz zatwierdzanie części do produkcji PPAP

Zakres szkolenia:

 • APQP edycja 3
  • Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu (APQP) w ujęciu projektowym
  • Wytyczne do zarządzania projektami w powiązaniu z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i wymaganiami standardu IATF 16949; odpowiedzialność w projekcie
  • Cykl życia projektu, fazy projektu, ofertowanie dostawców, dostawcy wysokiego ryzyka
  • Definiowanie i Planowanie identyfikacja wymagań klienta VOC „Głos klienta” komunikacja z klientem w fazie ofertowania: Identyfikacja oczekiwań klienta, identyfikacja wymagań specyficznych klienta – CSR); Przegląd zapytania – oferty; Analiza wykonalności i analiza ryzyka (projektu, biznesowa); zespół multidyscyplinarny; planowanie zdolności produkcyjnej (capacity); zarządzanie zmianą; wskaźniki APQP analiza ryzyk i plan działań
  • Projektowanie i Rozwój Produktu (Faza prototypowa: DFMEA, Charakterystyki specjalne produktu, Plan Kontroli Prototypu, Walidacja prototypów,)
  • Projektowanie i Rozwój Procesu (Faza przed-seryjna: Layout, Flow Chart, PFMEA, Plan Kontroli Pre-serii, MSA, Preliminary Capabilty Study, Dokumentacja techniczna)
  • Spójność dokumentacyjna projektu, czyli trylogia APQP – schemat przepływu Flow Chart, analiza ryzyka FMEA oraz Plan Kontroli zgodnie z nowym podręcznikiem edycja 1
  • Walidacja projektowania zatwierdzenie produktu i procesu – PPAP i R@R
  • Produkcja seryjna, sprzężenie zwrotne, korygowanie i doskonalenie (wewnętrzne przekazanie do produkcji seryjnej, walidacja serii produkcyjnej, SPC, EPS, narzędzia ciągłego doskonalenia)
  • załącznik B – kamienie milowe projektu
  • porównanie APQP z VDA MLA – różnice
 • PPAP edycja 4
  • Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP
  • Powiązanie PPAP z cyklem APQP
  • Elementy PPAP
  • PPAP w kontekście norm IATF 16949 i VDA 2
  • Poziomy i status przekazywania PSW
  • Powiadamianie klienta o zmianach
 • Podsumowanie szkolenia i dyskusja

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949:2016.
 • Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Zrozumiesz potrzeby stworzenia standardu zarządzania projektem w organizacji.
 • Poznasz korzyści wynikających z zaawansowanego planowania jakości produktu.
 • Docenisz ważności trylogii APQP oraz nabycie umiejętności tworzenia tej dokumentacji.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa).

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)