Audyt Dostawcy

Zakres szkolenia:

 • Audytu Dostawcy w kontekście wymagań norm IATF 16949, ISO 19011, VDA 6.3 - omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw
 • Podejście procesowe w audytowaniu – metodyka zgodnie z wytycznymi IATF, VDA 6.3 oraz ISO 19011 – zapisy i dokumentowanie audytów
 • Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania - kwalifikacje audytorów - wytyczne normy ISO 19011 oraz IATF i VDA
 • Wymagania normy IATF 16949 w zakresie planowania i realizacji wyrobu - zarządzanie projektami motoryzacyjnymi w łańcuchu dostaw
 • Audytowanie procesu projektowania i realizacji wyrobu zgodnie z wymaganiami norm oraz klientów (np. APQP)
 • Audytowanie specyficznych wymagań klienta CSR (Customer Specific Requirements)
 • Kryteria oceny, działania korygujące i doskonalące – analiza i rozwiązywanie problemów, G8D, 5WHY – ocena skuteczności i efektywności, powiązanie z metodami „Vendor rating” dostawców.
 • Best practice / Lesson Learned – zbieranie informacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka
 • STUDIUM PRZYPADKU: scenka audytowa połączona z identyfikacją i opisem niezgodności
 • Test końcowy
 • Podsumowanie i wnioski

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz powiązania IATF 16949 oraz wymagania VDA 6.3 w odniesieniu do procesu audytowego dostawców.
 • Zrozumiesz logikę projektowej kwalifikacji dostawców.
 • Zrozumiesz modele oceny gotowości dostawcy do dostaw seryjnych.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe dostawców.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)