DFMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków w projekcie

Zakres szkolenia:

Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka
 • Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie
 • Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń
 • Historia i rozwój metodyki FMEA
 • Koncepcja System – Podsystem – Komponent
 • Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
 • Powiązanie PFMEA z APQP
Omówienie przykładowego DFMEA
 • Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN
 • Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności
 • Struktura i zasady wypełniania formularzy
Praktyczne przygotowanie do analizy DFMEA – "robustness tools"
 • ĆWICZENIE: Boundary diagram
 • ĆWICZENIE: Interface matrix
 • ĆWICZENIE: Parametr diagram
 • Identyfikacja funkcji (wymagania klienta, prawne, innych podsystemów, serwisowalność, interakcje itp.)
WARSZTATY: opracowanie analizy DFMEA dla wybranej funkcji / potencjalnej wady
 • Określenie funkcji potencjalnych wad, efektów i wagi
 • Zasady określania charakterystyk specjalnych
 • Identyfikacja potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia
 • Określenie bieżących metod kontroli procesu (zapobiegania i wykrywania)
 • RPN
 • Zalecane działania i ich wpływ na redukcje ryzyka w DFMEA
 • Aktualizacja DFMEA

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz wymagania FMEA w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949.
 • Poznasz wszystkie elementy związane z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Zrozumiesz potrzebę stworzenia standardu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa).

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)