Wzorcowanie (kalibracja) środków kontrolno-pomiarowych

Zakres szkolenia:

W całej organizacji powinny być  określone możliwości pomiarowe, które zapewniają prawidłowe wykonywanie pomiarów. Aby takie pomiary wykonywać niezbędne jest wyposażenie pomiarowe, które musi być odpowiednio nadzorowane, czyli wzorcowane. Wzorcowanie takie można przeprowadzać we własnym zakresie, wykorzystując odpowiednie narzędzia niezbędne do zapewnienia właściwego procesu kalibracji uwzględniającego miedzy innymi spójność pomiarową. Szkolenie obejmuje praktyczne oględziny zewnętrzne wyposażenia (organizacji), dobór odpowiednich wzorców odniesienia, wyznaczanie błędów wskazań, adiustację, zapiski wyników wzorcowania, przygotowanie świadectwa wzorcowania oraz końcową kwalifikację wyposażenia.
 • Podstawowe pojęcia opisujące metrologiczne cechy przyrządów kontrolnych
 • Hierarchiczny układ sprawdzeń, spójność pomiarowa
 • Interpretacja spójności pomiarowej i praktyczne powiązanie z istniejącymi wzorcami w organizacji
 • Wzorcowanie (kalibracja) środków kontrolno-pomiarowych używanych w organizacji:
  • przyrządy suwmiarkowe
  • głębokościomierze
  • średnicówki
  • mikrometry
  • twardościomierze
  • mikroskopy
  • czujniki
  • liniały
  • linijki
  • maszyny CMM
  • kolumny pomiarowe (wysokościomierze)
  • sprawdziany etc.
  • inne zgłoszone przez uczestnika
 • Nadzorowanie sprzętu kontrolnego (wyposażenia) według IATF 16949 i PN-EN ISO 10012
 • Sposoby praktycznego wzorcowania z uwzględnieniem wymagań zawartych w dokumentach normatywnych
 • Wyznaczanie błędów pomiarowych

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz podstawowe zagadnienia z metrologii i ich praktyczne zastosowanie w procesach pomiarowych organizacji.
 • Nabędziesz umiejętności wzorcowania i nadzorowania środków kontrolno-pomiarowych w zakresie organizacji.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy izb pomiarowych i laboratoriów oraz pozostały personel pomiarowy,
 • pracownicy nadzorujący sprzęt kontrolno pomiarowy.

Czas trwania:

 • 2/3 dni (16/24 godzin dydaktycznych zależnie od złożoności i różnorodności procesów pomiarowych stosowanych w organizacji)