Odpowiedzialność producenta za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym – pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia i definicje – wyrób, wada, producent, odpowiedzialność
 • Pozycja konsumenta a wyrób niebezpieczny
 • Struktura prawodawstwa Unii Europejskiej a wyrób niebezpieczny
 • Prawo polskie a wymogi Unii Europejskiej
 • Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
 • Obrona producenta przed ponoszeniem odpowiedzialności
 • Organy nadzoru nad rynkiem i ich prawa
 • Odpowiedzialność producenta za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym
  • bezpieczeństwo produktu a system zarządzania jakością
  • wymagania rynku niemieckiego według VDA
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa produktu (PSB) według wymagań VW
  • rola pełnomocnika PSB
  • wymagania wobec pełnomocnika PSB
  • niemiecka ustawa o bezpieczeństwie produktu (ProdSG) – najważniejsze wymagania
  • niemiecka ustawa o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (ProdHaftG)
  • metodologia oceny ryzyka – identyfikacja produktów niebezpiecznych
  • obowiązki pełnomocnika PSB – ocena oraz identyfikacja ryzyka w procesach
  • odpowiedzialności i uprawienia pełnomocnika PSB w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym
 • Specyfika wymagań związanych z odpowiedzialnością producenta za wyrób w wybranych krajach spoza UE
  • Stany Zjednoczone
  • Japonia, Chiny
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz koncepcję praw konsumenta.
 • Poznasz zasady funkcjonowania pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu w organizacji motoryzacyjnej.
 • Dowiesz się, jak uwzględnić aspekty bezpieczeństwa wyrobu w systemie zarządzania.
 • Poznasz przepisy odnoszące się do odpowiedzialności producenta za wyrób niebezpieczny.
 • Dowiesz się, jak planować system zarządzania, aby zminimalizować ryzyko wytworzenia wyrobu niebezpiecznego.
 • Dowiesz się, do jakich działań jest zobowiązany przedsiębiorca w przypadku wykrycia wyrobu niebezpiecznego.
 • Dowiesz się, jakie czynniki mogą zmniejszyć odpowiedzialność producenta.
 • Poznasz różnice w podejściu do odpowiedzialności za wyrób w różnych krajach świata.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby desygnowane do stanowiska pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu (pełnomocnicy PSB).
 • Szkolenie jest skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie organizacją na każdym poziomie menadżerskim, a w szczególności do osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa produktu.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)