Odpowiedzialność producenta za wyrób

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia i definicje - wada, producent, odpowiedzialność
 • Pozycja konsumenta a wyrób niebezpieczny
 • Struktura prawodawstwa Unii Europejskiej a wyrób niebezpieczny
 • Obszar regulowany i nieregulowany
 • Dyrektywy starego i nowego podejścia
 • Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
 • Obrona producenta przed ponoszeniem odpowiedzialności
 • Elementy systemu zarządzania jakością jako ochrona przed skutkami wadliwości wyrobu
 • Zakład produkcyjny jako klient – odpowiedzialność dostawców
 • Organy nadzoru nad rynkiem i ich prawa
 • Prawodawstwo krajowe a wymogi Unii Europejskiej
 • Mechanizmy systemu zarządzania jakością zwiększające bezpieczeństwo produktu

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz koncepcję praw konsumenta.
 • Poznasz przepisy odnoszące się do odpowiedzialności producenta za wyrób niebezpieczny.
 • Dowiesz się, jak planować system zarządzania, aby zminimalizować ryzyko wytworzenia wyrobu niebezpiecznego.
 • Dowiesz się, do jakich działań jest zobowiązany przedsiębiorca w przypadku wykrycia wyrobu niebezpiecznego.
 • Dowiesz się, jakie czynniki mogą zmniejszyć odpowiedzialność producenta.
 • Poznasz różnice w podejściu do odpowiedzialności za wyrób w różnych krajach świata.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie organizacją na każdym poziomie menadżerskim, a w szczególności do osób pełniących funkcję pełnomocnika ds bezpieczeństwa produktu.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)