Kaizen personalny, czyli jak zwiększać swoją produktywność z wykorzystaniem zasad i instrumentów Lean

Zakres szkolenia:

Każdy z nas zapewne chciałby zmienić coś w swoim życiu. Mamy marzenia, cele, plany… i cóż, zazwyczaj na tym się kończy. Nie zawsze (albo i nawet bardzo rzadko) "chcieć znaczy móc". Najczęściej na „chciejstwie” nasze marzenia się kończą. Dlaczego? Bo boimy się zmian. Zmian jednak wcale nie trzeba się bać, należy tylko przyjąć odpowiednią strategię związaną z ich wprowadzaniem. Tutaj z odsieczą idzie filozofia Kaizen - w podejściu personalnym czyli Kaizen personalny. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią Kaizen i możliwością jej stosowania w ustawicznym rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie ograniczeń oraz mechanizmu obaw przed zmianami, którego doświadczamy nader często. Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się z zasadami oraz instrumentami zwiększania efektywności działań, aby mogli stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy własnego warsztatu pracy, zwiększania własnej kreatywności oraz poprawy percepcji wiedzy i radzenia sobie z zalewem informacji, napływających do nas każdego dnia. W trakcie szkolenia będą omawiane następujące zagadnienia:
 • Filozofia Kaizen – jak małe kroki prowadzą do trwałych efektów
  • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
  • Kaizen personalny to nie tylko ciągłe doskonalenie
  • Holizm – bo całość to więcej niż suma jego części (Arystoteles)
  • Dlaczego warto być specjalistą w dwóch dziedzinach, ale projekty i zadania realizować po kolei (mit multitaskingu)?
  • O sztuce aktywnego słuchania, obserwowania i zadawania pytań
 • Marnotrawstwo - zaprzeczenie gospodarności
  • Czym jest wartość i co dodaje wartości mojej pracy, życiu…?
  • Kategorie i rodzaje marnotrawstwa
 • Instrumenty Kaizenu personalnego
  • Diagnozowanie stanu istniejącego i definiowanie wymaganych kompetencji
  • Wyznaczanie celów, planowanie pracy
  • Jak nie marnotrawić nieodnawialnego zasobu, jakim jest czas? - identyfikacja największych złodziei czasu, wprowadzenie przepływu, organizacja pracy, zarządzanie sobą w czasie
  • Checklist
  • Kanban do zarządzania zadaniami
  • Pięć zasad zarządzania stanowiskiem pracy (5S)
  • Współpraca i praca zespołowa – dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie?
  • Zarządzanie wizualne
  • Zarządzanie informacją – jak poradzić sobie z tsunami informacyjnym
  • Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów (5Why, diagram Ishikawy, Raport A3/A3 Thinking)
 • O tym, jak tandetne bywa nasze rozumowanie i jak poprawić jakość myślenia
  • Myślenie kreatywne – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy
  • Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym, uporządkowanym, argumentacyjnym, o błędach i schematach rozumowania
 • Wspomaganie samodoskonalenia
  • Naucz się wykorzystywać swoje atuty
  • Wpływ otoczenia na efektywność pracy
  • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen
  • Zarządzanie uważnością (mindfulness) i poprawa koncentracji
  • Jeżeli chcesz przyspieszyć, zwolnij – sztuka odpoczywania
  • Skuteczne rozwijanie kompetencji – czyli jak uczyć się, żeby nie marnować czasu (w tym m.in.: zasady skutecznego uczenia się, sztuka notowania, techniki zapamiętywania, inteligentne czytanie)
 • Budowanie strategii rozwoju osobistego w duchu Kaizen
 • Zakończenie szkolenia, podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz zasady filozofii Kaizen i możliwości jej stosowania w ustawicznym rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji własnych oraz umiejętności pracowników i współpracowników.
 • Dowiesz się jakie instrumenty można wykorzystywać do zwiększania efektywności działań, aby stworzyć swoją własną strategię rozwoju i trwałej poprawy efektywności pracy zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.
 • Nauczysz się identyfikować oraz minimalizować marnotrawstwo wszechobecne w życiu każdego z nas.
 • Dowiesz się jak poprawić jakość myślenia, aktywnie słuchać, skutecznie obserwować i mądrze pytać.
 • Rozwiniesz umiejętność prezentowania wyników swojej pracy zgodnie z filozofią Zen.
 • Dowiesz się dlaczego warto być specjalistą w dwóch dziedzinach, ale projekty i zadania realizować po kolei.
 • Dowiesz się dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie.
 • Wspólnie odpowiemy sobie również między innymi na pytania:
  • Jak rozwijać się, aby osiągać trwałe efekty, jednocześnie omijając lęk przed zmianą?
  • Jak zorganizować swój warsztat pracy, aby podnieść sprawność swoich działań i nie marnować najcenniejszego zasobu jaki posiadamy - czyli czasu?
  • Jak zmienić sposób myślenia, myśleć twórczo, ale i krytycznie.
  • Jak "walczyć" z uzależnieniem od napływu informacji i danych.
  • Jak upraszczać to, co w naszym życiu (szczególnie zawodowym) najbardziej skomplikowane?
  • Jakie techniki pozwalają na zwiększenie kreatywności?
  • Które błędy poznawcze obniżają wartość procesów poznawczych i decyzyjnych?
  • Jak usprawniać pamięć i percepcję wiedzy, a w efekcie uczyć się szybko i skutecznie?
  • Jak identyfikować swoje atuty?

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest adresowane do każdego, kto chce zostać Zenkai - mistrzem samodoskonalenia, nieustannie rozwijającym własne kompetencje - niezależnie od wykonywanej pracy, wieku czy też pasji i zainteresowań. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, nie ciężej oraz nauczyć się radzić sobie z chronicznym zmęczeniem i nie wieść życia człowieka marnotrawnego :)
 • Szczególnie jednak dedykowane jest menedżerom. To od nich bowiem zależy czy powiodą za sobą pracowników i wyzwolą w nich chęć samodoskonalenia i podnoszenia własnych kompetencji, czy też skutecznie zniechęcą ich do pracy.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)