Efektywna komunikacja – komunikuję by wygrać, czy by się porozumieć

Zakres szkolenia:

Proces komunikacji:
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji;
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna;
 • Bariery i zakłócenia w procesie komunikacji.
Komunikacja werbalna
 • Moje mocne i słabe strony w kontaktach z ludźmi;
 • Empatia i aktywne słuchanie jako jedne z najważniejszych elementów komunikacji;
 • Feedback czyli prawidłowa informacja zwrotna;
 • Podstawowa Reprezentacja Zmysłowa.
Komunikacja niewerbalna:
 • Mowa ciała – znaczenie przekazu niewerbalnego;
 • Rozkład znaczenia komunikatów wg A. Mehrabian i spójność w komunikacji;
 • Składowe mowy ciała – kinetyka, mimika, gesty, proksemika;- Rozpoznawanie emocji.
Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych:
 • Komunikacja asertywna – rozpoznanie stylów komunikacyjnych, mapa asertywności;
 • Istota konfliktu i jego fazy;
 • Techniki rozwiązywania konfliktów.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz, że porozumiewanie się jest najważniejszą umiejętnością, która przekłada się na każdą dziedzinę życia.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje interpersonalne i poszerzysz świadomość komunikacyjną.
 • Zwiększysz efektywność wyrażania siebie i "odczytywania" innych.
 • Popracujesz nad samoświadomością i poczuciem własnej wartości.
 • Dowiesz się, jak zmniejszać straty wynikające z niepełnego przekazywania informacji.
 • Nauczysz się minimalizować konflikty wynikające z błędów komunikacyjnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób kierujących zespołami oraz będącymi członkami zespołów, które chcą poprawić efektywność funkcjonowania poprzez poprawę procesów komunikacyjnych.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)