Audytowanie Systemu Zarządzania Jakością opartego na IATF 16949 zgodnie z ISO 19011

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania - wytyczne normy ISO 19011 oraz CSR - warsztaty
  • Kompetencje audytorów wewnętrznych organizacji zgodnie z IATF 16949
  • Cechy audytora idealnego
  • Zasady organizacji audytów
  • Przygotowanie audytu
  • Zasady tworzenia list audytowych
 • Motoryzacyjne podejście procesowe, a audyt - warsztaty
  • Audytowanie systemu zarządzania z uwzględnieniem technik audytowania procesowego wg metodyki APA IATFu oraz metodyk „V” i „CAPDo®”
  • Audytowanie specyficznych wymagań klienta (Customer Specific Requirements)
  • Audytowanie z uwzględnieniem myślenia opartego na ryzyku
 • Dokumentowanie audytów - warsztaty
  • Zapisy z audytu
  • Definiowanie niezgodności i potencjałów doskonalenia
  • Tworzenie raportów
 • Działania poaudytowe - korygujące, i doskonalące
  • Definiowanie odpowiedzialności
  • Nadzór nad realizacją działań poaudytowych
  • Badanie skuteczności działań poaudytowych
 • Ciągłe doskonalenie systemu jako efekt dobrego audytu - audytowanie zgodnie z filozofią Kaizen
 • Praktyczne problemy organizacyjne i komunikacyjne występujące podczas audytów
 • STUDIA PRZYPADKU: scenki audytowe połączone z identyfikacją i opisem niezgodności
UWAGA: Podczas szkolenia każdy uczestnik musi posiadać swoją kopię IATF 16949 oraz ISO 9001 w wersji elektronicznej lub papierowej.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz specyficzne wymagania dotyczące audytowania.
 • Zrozumiesz elementy podejścia opartego na ryzyku i szansach akcentowane przez nowe wydanie normy.
 • Zrozumiesz sugerowane zmiany w podejściu do audytowania wg zaktualizowanego aneksu.
 • Poznasz sposoby przygotowania i przeprowadzenia audytu.
 • Zrozumiesz jakie przykładowe wymagania stawia się audytorom.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które przygotowują się do audytowania lub doskonalą swoją wiedzę potrzebną do audytowania.
 • Osoby definiujące i nadzorujące procesy przygotowania i prowadzenia audytu.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)