ISO 14001 – wymagania normy

Zakres szkolenia:

 • Rozwój świadomości środowiskowej
 • Strategia przedsiębiorstwa w zakresie ekologii
 • Struktura norm ISO 14000
 • Wymagania SZŚ według normy ISO 14001
 • Rola i zadania kierownictwa przedsiębiorstwa, przegląd zarządzania
 • Polityka środowiskowa przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
 • Program zarządzania środowiskiem
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna z zainteresowanymi stronami

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz podstawy modelu systemu zarządzania środowiskiem według normy ISO14001.
 • Poznasz korzyści wynikające z zastosowania systemu zarządzania środowiskiem dla organizacji.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie organizacją na każdym poziomie menadżerskim. Sugerujemy również udział osób realizujących niższe funkcje managerskie.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)