Zarządzanie sobą w czasie, w duchu Kaizen – zmiana podejścia do planowania i realizacji zadań

Zakres szkolenia:

 • Czas i jego znaczenie w naszym życiu
 • Produktywne i skuteczne działanie a wszechobecne rozpraszacze i przeciążenie informacyjne
 • Planowanie i definiowanie celów
  • Holizm, kontekst i krótkowzroczność
  • Sztuka zadawania pytań, aktywnego słuchania i obserwacji
  • Zasady i instrumenty efektywnego planowania celów
  • Metoda SMART
  • Wykorzystanie psychologii pozytywnej w definiowaniu celów
  • Tablica celów
 • Moja własna strategia zarządzania czasem
  • Marnotrawstwo – dlaczego „zjada” mój czas i jak go identyfikować?
  • Zasady filozofii Kaizen – upraszczaj, życie i tak jest wystarczająco skomplikowane
  • 7 nawyków skutecznego działania
  • Zasady i instrumenty zarządzania zadaniami: Reguła Pareto; Analiza ABC; Problem prokrastynacji i Prawo Parkinsona; Reguła 60:40; Macierz Eisenhowera; Metoda ALPEN; Metoda OATS, Metoda GTD, Zasada 90-90-1
  • Problemy z komunikacją
  • Checklist czy kanban – czyli o zarządzaniu wizualnym
  • Przestań szukać, zrób porządek - 5S (zasady zarządzania stanowiskiem pracy)
  • Nieefektywne spotkania i narady
  • Wpływ środowiska pracy na produktywność
  • Jak skutecznie rozwiązywać problemy: 5Why? Diagram Ishikawy, Raport A3
  • Mój osobisty SWOT
  • Znaczenie rytuałów, budowanie dobrych nawyków
  • Zarządzanie uważnością i koncentracja
  • Doskonalenie metod pracy w duchu Kaizen
 • Jak walczyć z tsunami informacyjnym i uzależnieniem od informacji
 • Wspomaganie zarządzania czasem
  • Produktywność to zmiana sposobu myślenia – o myśleniu produktywnym, wizualnym, twórczym i krytycznym
  • Efektywne uczenie się
  • Motywacja
  • Zrób sobie przerwę – pośpiech a kreatywność
 • Podsumowanie i dyskusja

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • poznasz zasady mądrego wykorzystania czasu, sprawnego działania
 • nauczysz się lepiej organizować swoje życie i pracę
 • dowiesz się jak upraszczać i tak już skomplikowane procesy
 • poznasz zasady i instrumenty filozofii Kaizen pozwalające uzyskiwać spektakularne oszczędności w zakresie czasu
 • przypomnisz sobie jak ważne jest twoje zdrowie i odpoczynek
 • dowiesz się, dlaczego i w jaki sposób rozwijać różne sposoby myślenia
 • będziesz miał możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy własnego warsztatu pracy, by lepiej gospodarować czasem, jaki pozostaje nam do dyspozycji
 • będziesz miał możliwość wypracowania własnej strategii efektywnego zarządzania czasem, motywowania się do działania oraz „walki” ze stresem, wzbogaconej o pomysły na to, jak stawić czoła „tsunami informacyjnemu”, jak poradzić sobie w świecie nadmiaru, czy jak efektywnie rozwijać swoje kompetencje, mając do dyspozycji ograniczone zasoby… w tym i, a może szczególnie, zasób czasu

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób nadzorujących lub realizujących procesy produkcyjne, usługowe, biurowe, administracyjne w organizacjach każdego typu, do wszystkich tych, którzy chcą:
 • lepiej planować cele i zadania, by je skuteczniej realizować,
 • dowiedzieć się jak efektywniej pracować, by mieć więcej czasu na odpoczynek i generowanie nowych pomysłów, jak zadbać o zasoby, by ich używać, a nie szukać,
 • poznać zasady zarządzania stanowiskami pracy, by wspomagały naszą produktywność,
 • nauczyć się korzystać z zarządzania wizualnego,
 • dowiedzieć się jak identyfikować i eliminować marnotrawstwo, które „kradnie” nasz czas,
 • zmienić sposób myślenia, by działać skuteczniej.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)