IMDS International Material Data System

Zakres szkolenia:

 • Część teoretyczna:
  • Historia bazy MDS,
  • Podstawy prawne i wymagania CSR OEM,
  • Omówienie i poruszanie w systemu MDS,
  • Założenie konta w systemie MDS (jeżeli taki punkt jest wymagany),
  • Co to jest materiał, pół-komponent i komponent,
  • Analiza i wyszukiwanie MDS,
  • Wprowadzenie do IMDS.
 • Część praktyczna:
  • Stworzenie drzewka MDS, składającego się z materiału, pół-komponentu i komponentu,
  • Wypełnienie danych klienta,
  • Przesłanie MDS pod akceptację klienta,
  • Akceptacja MDS z poziomu klienta.
 • Wymagania dla uczestników:
  • Komputer z dostępem do Internetu (łącze wifi udostępniane w trakcie szkolenia).
  • Opcjonalnie: możliwość pracy na własnym koncie MDS, dla użytkowników, którzy posiadają dostęp.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz podstawowe koncepcje związane z zarządzaniem IMDS.
 • Zrozumiesz zasady wypełniania bazy danych IMDS.
 • Zrozumiesz, jak prawidłowo zarządzać łańcuchem MDS w ciągu dostawca – organizacja – klienta.
 • Poznasz ciekawe, praktyczne aspekty pracy z bazą IMDS ułatwiające zarządzanie nią.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za opracowywanie i analizę zestawień materiałowych z wykorzystaniem bazy danych IMDS (zarówno pod kątem analizy dokumentacji dostawcy jak i przygotowywanie danych na potrzeby klienta).

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)