Koszty jakości

Zakres szkolenia:

 • Współczesne rozumienie jakości – jakość jako spełnianie wymogów
 • Koszty jakości a zarządzanie strategiczne i podejście procesowe
 • Koszty zgodności, koszty braku zgodności, koszty utraconych możliwości
 • Koszty zapobiegawcze a koszty sprawdzania i oceny
 • Wewnętrzne i zewnętrzne koszty jakości
 • Mierniki jakości a koszty jakości
 • Metody statystyczne jako narzędzie zmniejszania kosztów jakości
 • Mierzenie efektywności Systemu Zarządzania Jakością poprzez analizę kosztów jakości
 • Rola kontrolingu w przedsiębiorstwie
 • Benchmarkingowa analiza kosztów jakości
 • Zrównoważona Karta Wyników BSC

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz strukturę kosztów jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym i ich wpływ na ogólną rentowności organizacji.
 • Poznasz podstawowe zasady monitoringu kosztów jakości.
 • Dowiesz się, gdzie poszukiwać największego potencjału do redukcji kosztów jakości.
 • Poznasz podstawowe metody zmniejszania kosztów jakości.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane do menadżerów, kierowników i liderów z wszystkich obszarów przedsiębiorstwa produkcyjnego, odpowiedzialnych za zarządzanie kosztami jakości.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)