Warsztat Lean Management – optymalizacja procesów produkcyjnych w praktyce

Zakres szkolenia:

Szkolenie w całości oparte na warsztatach w formie symulacji procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Każda runda symulacji zakończona wnioskami własnymi grupy oraz odniesieniem ich do teorii Lean Management. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z elementami filozofii odchudzonego zarządzania w zakresie:
 • balansowania procesów (heijunka, policy deployment, VSM, TOC, CPM),
 • eliminowania strat produkcyjnych (muri, muda, mura, w tym podstawy SMED),
 • przepływu jednej sztuki – procesy oparte na harmonogramach oraz just in time,
 • systemu ciągnięcia produkcji – wykorzystanie teorii kanban,
 • ujawniania problemów jako podstawy eliminowania złej jakości,
 • kontroli wizualnej (VMS), tworzenia klarownych raportów (np. A3),
 • pracy zespołów międzyfunkcyjnych rozszerzonych o współpracę z dostawcami i odbiorcami (team working, SCM),
 • zarządzania zmianą i pokonywanie oporu przed zmianą,
 • standaryzacji oraz ciągłej poprawy (kaizen, Continuous Improvement).

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz założenia filozofii Lean Management.
 • Nauczysz się postrzegania funkcjonowania przedsiębiorstwa jako szeregu procesów wykraczających często poza mury zakładu.
 • Zauważysz, że aby zrozumieć sytuację musisz zaangażować się osobiście.
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje jako lidera ciągłych zmian.
 • Zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.
 • Będziesz umiał zidentyfikować straty w procesie produkcyjnym.
 • Zauważysz, że wyniki są rezultatem poprawy procesu.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, którzy chcą zrozumieć ideologię Lean Management, zajmują się poprawą procesów produkcyjnych lub chcą poprawić pracę swoją i swojego zespołu w tym zakresie.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w filozofię szczupłego zarządzania procesami: nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)