Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów

Zakres szkolenia:

 • Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów a cykl PDCA
 • Identyfikacja problemu
 • Natychmiastowe działania powstrzymujące (Emergency Response Actions)
 • Tworzenie efektywnego zespołu rozwiązywania problemów jakościowych
 • Poprawne definiowanie problemów z wykorzystaniem metodyki 5W2H
 • Różnica między problemem a jego symptomem
 • Gromadzenie danych i ich wstępna analiza (arkusze kontrolne, analiza rozkładu procesu za pomocą histogramów, określanie priorytetów za pomocą analizy Pareto, stratyfikacja danych)
 • Burza mózgów jako wielofunkcyjne narzędzie kreatywnego myślenia
 • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
 • Analiza 5 WHY
 • Fault Tree Analysis
 • Analiza Drill Deep (3 x 5 WHY)
 • Priorytetyzacja problemów – metoda punktowa i porównywanie parami
 • Metody walidacji
 • Nadzór nad działaniami
 • Potwierdzenie skuteczności i trwałości wprowadzonych rozwiązań
 • Podejmowanie działań korygujących
 • Akceptacja klienta
 • Utrwalenie uzyskanych rozwiązań poprzez standaryzację
 • Identyfikacja podobnych procesów w celu zastosowania w nich wprowadzonych rozwiązań
 • Budowanie organizacji nakierowanej na analizę doświadczeń - Lessons Learned

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania przemysłu motoryzacyjnego związane z metodycznym rozwiązywaniem problemów.
 • Docenisz znaczenie zespołów interdyscyplinarnych w efektywnym rozwiązywaniu problemów.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo definiować problemy w celu ich prawidłowego rozwiązania.
 • Poznasz zastosowanie kluczowych narzędzi jakości w procesach rozwiązywania problemów.
 • Zrozumiesz rolę standaryzacji uzyskanych rozwiązań jako sposobu na unikanie problemów w przyszłości.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób uczestniczących w procesach rozwiązywania problemów w firmach, a w szczególności do pracowników działów jakości, produkcji, logistyki oraz utrzymania ruchu. W szkoleniu powinny uczestniczyć zarówno osoby odpowiedzialne za organizację pracy zespołów rozwiązywania problemów jak i ich faktyczni uczestnicy.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)