MS Excel w pracy inżyniera motoryzacji – szkolenie średnio zaawansowane

Zakres szkolenia:

 • Przypomnienie i rozszerzenie podstaw obsługi MS Excel
  • sprawne poruszanie się po arkuszu oraz zaznaczanie obszarów
  • typy zawartości komórek
  • kopiowanie i przenoszenie komórek i obszarów (kilka sposobów)
  • serie danych
 • Praktyczne zastosowania MS Excel
  • Formatowanie Warunkowe – zmiana wyglądu komórek na podstawie ich zawartości
  • Poprawność Danych – analiza wprowadzanych wartości
  • ĆWICZENIE: opracowanie arkusza przeglądów sprzętu kontrolno-pomiarowego z wizualizacją przekroczonych terminów
  • ĆWICZENIE: opracowanie wykresu Gantta dla przykładowego projektu
  • wprowadzanie formuł (kilka metod)
  • zasady poprawnego dobierania i konstruowania formuł
  • Formatuj Jako Tabelę – wykorzystanie możliwości narzędzia w codziennej pracy
  • Analiza Warunkowa – Szukaj Wyniku – rozwiązywanie formuł wstecz
  • Analiza Warunkowa – Scenariusze – sposób na prezentowanie wariantów danych wejściowych
  • Konspekt – grupy i Suma Częściowa – szybka analiza bez pisania formuł
  • ĆWICZENIE: analiza dużego zestawu danych jakościowych z produkcji
 • Zarządzanie dużymi zestawami danych
  • sortowanie i filtrowanie danych
  • wykorzystanie fragmentatorów
  • ĆWICZENIE: tworzenie wykresu Pareto w oparciu o tabelę przestawną
 • Niezbędne funkcje MS Excel
  • panowanie nad funkcjami zagnieżdżonymi
  • funkcje obliczeniowe i statystyczne (m.in. SUMA, ŚREDNIA, MEDIANA, ODCH.STANDARDOWE…)
  • funkcje warunkowe (m.in. JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, WYSZUKAJ.PIONOWO…)
  • funkcje finansowe (m.in. FV, PMT…)
  • funkcje dat i czasu (m.in. ISO.NUM.TYG, DZIEŃ.ROBOCZY, DATA, ROK…)
 • Wizualizacja danych
  • wykresy niestandardowe
  • wykresy przebiegu w czasie (liniowe, kolumnowe, zysk/strata)
  • kartogramy
  • ĆWICZENIE: opracowanie karty kontrolnej XR
 • Przenoszenie danych między programami
  • eksport danych z MS Excel
  • import danych do MS Excel z plików tekstowych i stron www
  • przenoszenie wykresów do PowerPoint z łączem danych
 • Druk dokumentu
  • zmiana rozmiaru kartki i marginesów
  • ustawienie wierszy powtarzanych
  • stopka i nagłówek
 • (opcjonalnie) tematy omawiane w przypadku zrealizowania ww. tematów
  • korzystanie z nowych funkcji Office 365
  • tworzenie histogramu z dodatkiem Analysis ToolPak i bez dodatku Analysis ToolPak
  • ĆWICZENIE: tworzenie histogramu z wykorzystaniem dodatku Analysis ToolPak
  • Tworzenie korespondencji seryjnej z wykorzystaniem programów Excel i Word
  • ĆWICZENIE: opracowanie formularza listu reklamacyjnego do dostawcy generowanego automatycznie z tabeli programu Excel
  • Ochrona arkusza (zabezpieczanie komórek i całych arkuszy)
  • ĆWICZENIE: zabezpieczanie wybranych fragmentów arkusza przed edycją za pomocą hasła
  • Rejestrowanie i wykonywanie prostych makr
  • ĆWICZENIE: opracowanie makra usprawniającego proces wprowadzania danych
  • Praca z obszarami nazwanymi
  • ĆWICZENIE: opracowanie kroczącego wykresu miernika z 12-miesięcznym rollingiem

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jak automatyzować wizualizację arkusza za pomocą formatowania warunkowego.
 • Poznasz przydatne funkcje analityczne.
 • Nauczysz się tworzyć narzędzia przydatne w pracy inżyniera jakości.
 • Dowiesz się, jak tworzyć proste makra i je modyfikować.

Adresaci szkolenia:

 • Inżynierowie, kadra zarządzająca oraz wszyscy pracownicy wykorzystujący arkusz kalkulacyjny do tworzenia analiz, zestawień i wykresów, chcący lepiej wykorzystać możliwości programu MS Excel i tym samym usprawnić swoją pracę.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)