Zakres laboratorium w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej

Zakres szkolenia:

 • Wyjaśnienie pojęć zawartych w podręczniku IATF
 • Zdefiniowanie przykładowego zakresu laboratorium
  • Omówienie przykładowych testów
  • Omówienie przykładowego zakresu wzorcowania
  • Omówienie przykładowych badań wykonywanych w organizacji
 • Zdefiniowanie zakresu kompetencji personelu
 • Przywołanie standardów PN/EN ISO do poszczególnych grup
 • Kategoryzacja przywołanych testów/badań i wzorcowania w jeden spójny układ zapewniający im relacje i powiązanie tematyczne
 • Opracowanie zakresu przez uczestników
 • Dyskusja/Pytania
  Szkolenie zawiera część teoretyczną 40% i ćwiczeniową 60%

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz interpretację zapisu zawartego w podręczniku IATF
 • Zdobędziesz wiedzę umożliwiającą przygotowanie zakresu laboratorium zgodnego z wytycznymi IATF

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działu jakości, laboratorium, inżynierowie jakości, technicy jakości
 • pracownicy nadzorujący sprzęt kontrolno-pomiarowy
 • pracownicy wykonujący kalibrację/sprawdzanie SKP

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)