Zdolność jakościowa organizacji zgodnie z Formel Q Capability

Zakres szkolenia:

 • Wstęp: Formel Q | Formel Q Konkret; Q Capability; Q New Parts Integral
 • Zdolność jakościowa dostawcy wg Formel Q Capability
  • Matryca korelacji IATF vs. CSR VW (SI & FAQ)
 • Bezpieczeństwo wyrobu (4.4.1.2)
  • Wymagania VW Group dla Product Safety Representative – PSB
 • Audit dla części D/TLD (8.2.3.1.2 & 8.3.3.3 )
  • Karty TLD
  • Charakterystyki D/TLD gdzie ich szukać i jak są oznaczane
 • Projektowanie procesu, zwolnienia oraz oznaczanie części przed-seryjnych (8.2.3.1; 8.3.6.1; 8.6.1)
  • Maturity Level Assurance – QPNI
  • PPA [VDA2]
 • Rekwalifikacja (8.6.2)
 • Audyt procesu zgodnie z Formel Q Capability (9.2)
  • Audyt wyrobu (8.5.1.1; 8.2.2.4)
  • Audyt procesu VDA6.3 + Q_Capability_Appendix_January 2018
 • Podsumowanie / dyskusja

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz co to jest zdolność dostawcy zgodnie z Formel Q Capability.
 • Poznasz wymagania Grupy VW w zakresie bezpieczeństwa wyrobu.
 • Nabędziesz umiejętności rozpoznania, które wymagania Formel Q wskazane są przez klienta jako CSR-y i jak należy je interpretować.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób związanych z produkcją wyrobów dla klientów Grupy VW, które:
  • przygotowują się lub prowadzą audyty procesów wytwarzania zgodnie z VDA 6.3
  • chcą doskonalić swoja wiedzę w zakresie Specyficznych Wymagań Klienta (CSR)
  • definiują i nadzorują procesy wytwarzania dla klientów Grupy VW

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)