Lean Service – usprawnianie procesów usługowych

Zakres szkolenia:

Pracuj sprytniej, nie ciężej.

Koncepcja Lean, choć wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazła liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie – w tym i w procesach usługowych oraz obszarach nieprodukcyjnych (Lean Service). Lean Service to ścieżka dedykowana organizacjom usługowym, zawierająca między innymi takie podejścia jak: Lean Office, Lean Administration, Lean Healthcare, Lean Accounting, Lean Marketing, Lean Government, Lean Education czy Lean Banking. Niezależnie od tego jakiego rodzaju usług dotyczy, niezależnie od tego jak ją nazwiemy - jest to droga usprawniania i „odchudzania” procesów z takich działań i zasobów, za które klient nie chciałby zapłacić – gdyby był świadomy marnotrawstwa generowanego w związku z realizacją usługi. W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • Wprowadzenie
 • Lean w sektorze usług
  • Geneza i zasady koncepcji szczupłego zarządzania
  • Obszary zastosowania Lean
  • Od zestawu narzędzi do sposobu myślenia – wszystko jest kwestią nastawienia (Lean Thinking)
  • Jak małe kroki prowadzą do dużych efektów – Kaizen w usługach
 • Efektywność i marnotrawstwo w usługach
  • Paradoks efektywności
  • Marnotrawstwo w procesach usługowych
  • Jak identyfikować i minimalizować marnotrawstwo w procesach usługowych
  • Mapowanie strumieni wartości w usługach
  • Zapobieganie błędom w procesach usługowych
  • Zarządzanie projektami Lean
 • Skrzynka narzędziowa Lean Service
  • OPF – wprowadzenie niezakłóconego przepływu
  • Zastosowanie podejścia gniazdowego w usługach
  • 5S (6S) – zarządzanie stanowiskiem pracy
  • Checklist 5 x Dlaczego?
  • Praca standaryzowana
  • Wizualizacja i zarządzanie wizualne
  • Kanban – wiesz, w którym jesteś miejscu
  • Raport A3 – czyli jak rozwiązywać problemy
  • Diagram Spaghetti – prosto do celu
  • Diagram Ishikawy
  • SMED i TPM w usługach
  • Lean and Green – bo procesy usługowe również wpływają na środowisko
 • Zadbaj o ludzi, a oni zadbają o Twoje procesy
  • Training Within Industry TWI – program rozwoju umiejętności przełożonych
  • Motywowanie w środowisku Lean
  • Zarządzanie informacją w szczupłym biurze
  • Edukacja w drodze do Lean – bo wiedza jest siłą (ale wyobraźnia jest ważniejsza)
  • Zwolnij, żeby zobaczyć
  • Prezentacje w duchu Zen
 • Podsumowanie i dyskusja

Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę.

Winston Churchill


Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Celem  szkolenia  jest  zapoznanie  uczestników  z  zasadami  oraz  instrumentami  koncepcji  Lean  i  możliwościami  ich implementowania  w  środowisku  usług  oraz  sposobami  motywowania,  instruowania  i  edukowania  pracowników w szczupłych organizacjach usługowych.
 • Podczas szkolenia słuchacze założą „niewidzialne okulary”, które ułatwią im zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa w ich własnych organizacjach i procesach; nauczą się również jak eliminować czy też minimalizować marnotrawstwo. Co jednak najważniejsze, poznają sposoby zapobiegania niegospodarności, zapobiegania zużywaniu bez pożytku i potrzeby zasobów, w tym i najcenniejszego zasobu - czasu.
 • Uczestnicy  warsztatów  będą  mieli  możliwość  brania  udziału  w  grach  i  zabawach,  mających  na  celu  między  innymi wypracowanie  nawyków  efektywnego  działania  oraz  poprawy  warsztatu  pracy  i  projektowania  efektywnych  stanowisk i obszarów pracy.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest adresowane do osób nadzorujących lub realizujących procesy usługowe, biurowe, administracyjne w organizacjach każdego typu, bo firmy produkcyjne również nie są wolne od procesów usługowych. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, a nie ciężej, oraz nauczyć się radzić sobie z wszechobecnym marnotrawstwem.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)