Lean Office – efektywne biuro

Zakres szkolenia:

Po pierwsze należy wyeliminować rzeczy,
których w ogóle nie trzeba robić,
to wszystko, co jest czystą stratą czasu,
bez szans na jakiekolwiek kiedykolwiek rezultaty.
Peter F. Drucker

Koncepcja Lean, choć wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazła liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie – w tym i w procesach usługowych, obszarach nieprodukcyjnych oraz w biurach (Lean Office). Lean Office to efektywne, pozbawione marnotrawstwa, uproszczone biuro. Szkolenie z zakresu Lean Office to przewodnik po zasadach i instrumentach szczupłego zarządzania mających zastosowanie w usprawnianiu procesów biurowych, to także mapa drogowa zdroworozsądkowego, opartego na budowaniu kultury efektywności procesu doskonalenia. W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • Wprowadzenie
 • Lean w biurze
  • Geneza koncepcji szczupłego zarządzania w organizacjach
  • Zasady i obszary zastosowania Lean
  • Lean Thinking w biurze - całościowe spojrzenie na procesy biurowe
  • Metoda 3G
  • Kaizen w procesach biurowych – czyli jak i dlaczego małe kroki prowadzą do dużych efektów
 • Efektywność i marnotrawstwo w procesach biurowych
  • Efektywność – co to takiego?
  • Marnotrawstwo w biurze – wszechobecne i niedostrzegalne
  • Jak identyfikować i minimalizować marnotrawstwo w procesach biurowych
 • Tworzenie przepływu i systemu ssącego w biurze
  • Co to jest przepływ i jak go uzyskać
  • Kanban i system ssący
  • Strumień wartości w procesach biurowych
  • Mapowanie strumieni wartości w biurze
  • Wizualizacja i zarządzanie wizualne
 • 5S (6S) efektywne zarządzanie stanowiskiem prac
 • Doskonalenie procesów biurowych
  • Checklist
  • 5 x Dlaczego?
  • Standaryzacja pracy
  • Raport A3 – czyli jak rozwiązywać problemy
  • Diagram Spaghetti – prosto do celu
  • Diagram Ishikawy
  • Zapobieganie błędom w procesach biurowych
  • Zarządzanie projektami Lean
 • Zadbaj o ludzi, a oni zadbają o Twoje procesy – czyli jak być przywódcą, a nie menedżerem
  • Training Within Industry TWI – program rozwoju umiejętności przełożonych
  • Motywowanie w środowisku Lean
  • Zarządzanie informacją w szczupłym biurze
  • Edukacja w drodze do Lean – bo wiedza jest siłą (ale wyobraźnia jest ważniejsza)
  • Zwolnij, żeby zobaczyć
  • Prezentacje w duchu Zen
 • Podsumowanie i dyskusja

Najgorzej jest robić najlepiej coś,
czego nie trzeba robić wcale.


Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Celem  szkolenia  jest  zapoznanie  uczestników  z  zasadami  oraz  instrumentami  koncepcji  Lean  i  możliwościami  ich implementowania  w  środowisku  biurowym  oraz  sposobami  motywowania,  instruowania  i  edukowania  pracowników w szczupłych biurach.
 • Podczas szkolenia słuchacze założą „niewidzialne okulary”, które ułatwią im zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa w ich własnych  biurach  i  procesach  administracyjnych  w  organizacjach;  nauczą  się  również  jak  eliminować  czy  też minimalizować marnotrawstwo. Co jednak najważniejsze, poznają sposoby zapobiegania niegospodarności, zapobiegania zużywaniu bez pożytku i potrzeby zasobów, w tym i najcenniejszego zasobu - czasu.
 • Uczestnicy  warsztatów  będą  mieli  możliwość  brania  udziału  w  grach  i  zabawach,  mających  na  celu  między  innymi wypracowanie  nawyków  efektywnego  działania  oraz  poprawy  warsztatu  pracy  i  projektowania  efektywnych  stanowisk i obszarów pracy w biurach.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest adresowane do osób nadzorujących lub realizujących procesy biurowe, administracyjne w organizacjach każdego typu. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, a nie ciężej, oraz nauczyć się radzić sobie z wszechobecnym marnotrawstwem.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)