Balansowanie procesów metodą MTM, normowania czasów

Zakres szkolenia:

Wstęp do świata Lean Manufacturing i MTM:
 • marnotrawstwo a wartość dodana,
 • stosowanie w praktyce,
 • przykłady, ograniczenia, kryteria wyboru, definicje, dyskusja.
Balansowanie procesów i czynności:
 • sformułowanie problemu oraz warunków ograniczających,
 • przedstawienie przykładów,
 • zmapowanie sytuacji aktualnej zgodnie z MTM-1,
 • określenie celów stawianych przed zbalansowaniem procesu,
 • zbalansowanie przykładowych procesów,
 • wykorzystanie pracy kończyn dolnych i ciała (np.: schylić się, powstać, chodzenie, kroki boczne, ruch stopy),
 • wykorzystanie pracy kończyn górnych i jednoczesnej pracy rąk (np.: sięgnąć, przemieścić, chwycić, umiejscowić),
 • wykorzystanie pracy oczu (np.: przesunąć spojrzenie, przyjrzeć się),
 • znaczenie ruchu pokrytego i pokrywającego.
Zarządzanie procesem:
 • sposoby realnej oceny czasu trwania poszczególnych czynności na stanowiskach zgodnie z jednostką TMU,
 • przygotowywanie instrukcji stanowiskowych.
Ćwiczenia, przykłady, studium przypadku trenera.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • personel wszystkich szczebli zarządzania,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i uruchomienie nowych procesów,
 • technolodzy, kierownicy, pracownicy średniego szczebla nadzoru,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • personel z działów jakości,
 • operatorzy maszyn i urządzeń,
 • pracownicy administracyjni wykonujący operacje powtarzalne, ręczne.

Adresaci szkolenia:

 • Dowiesz się o zwiększaniu efektywności procesów, czynności (czynności ręczne, produkcja, logistyka, biura, narzędziownia).
 • Nabędziesz wiedzę na temat zarządzania procesem zgodnie z MTM.
 • Poznasz metody kolejkowania i balansowania linii montażowych metodą MTM-1.
 • Praktycznie przećwiczysz metody analizy krytycznej procesów.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)