Audytor wewnętrzny systemu ISO 9001 zgodnie z ISO 19011

Zakres szkolenia:

 • Ocena efektywności i skuteczności procesów - orientacja na tworzenie mierników
 • Podejście procesowe a audyt
 • Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania
 • Audytowanie zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011
 • Wymagania w stosunku do kwalifikacji audytorów
 • Przygotowanie audytu - zasady organizacji audytów
 • Techniki audytowania ze szczególnym uwzględnieniem audytowania procesowego
 • Zapisy i dokumentowanie audytów
 • Poaudytowe działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące
 • Definiowanie odpowiedzialności i nadzór nad realizacją działań poaudytowych
 • Badanie skuteczności działań poaudytowych
 • Ciągłe doskonalenie systemu jako efekt dobrego audytu - audytowanie zgodnie z filozofią PDCA
 • STUDIUM PRZYPADKU: scenka audytowa połączona z identyfikacją i opisem niezgodności
 • STUDIUM PRZYPADKU: audytowanie prawidłowości postępowania reklamacyjnego na bazie wybranego przykładu organizacji
 • Test końcowy
 • Podsumowanie i wnioski

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz wymagania normy ISO 9001 w odniesieniu do procesu audytowego.
 • Poznasz korzyści wynikających z prawidłowo zrealizowanego procesu audytowego i nadzorowania działań poaudytowych.
 • Poznasz wymagania stawiane audytorom.
 • Nauczysz się różnych technik audytowania z naciskiem na audytowanie procesowe.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do audytorów wewnętrznych organizacji.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)