Audytor wewnętrzny systemu ISO 14001

Zakres szkolenia:

 • Podstawy audytowania według normy ISO 19011
 • Metodyka prowadzenia audytów SZŚ w świetle wymagań normy ISO 14001
 • Wymagania wobec audytorów
 • Zasady organizacji audytów
 • Techniki audytowania
 • Zapisy i dokumentowanie audytów
 • Działania poaudytowe
 • Ćwiczenia praktyczne – scenki audytowe z zakresu audytu środowiskowego

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz wymagania normy ISO 14001:2004 w odniesieniu do procesu audytowego.
 • Zrozumiesz korzyści wynikające z prawidłowo zrealizowanego procesu audytowego i nadzorowania działań poaudytowych.
 • Poznasz wymagania stawiane audytorom.
 • Poznasz różne techniki audytowania z naciskiem na audytowanie środowiska.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane jest przede wszystkim do audytorów wewnętrznych organizacji.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)