Lean w biurze i w usługach (Lean Office/Service) – jak minimalizować marnotrawstwo i budować efektywne procesy

Zakres szkolenia:

Czym jest koncepcja Lean? To nieustanne minimalizowanie marnotrawstwa, upraszczanie, doskonalenie realizowane małymi krokami, w duchu wzajemnego szacunku i wspólnej pracy, czerpania od siebie nawzajem wiedzy i dobrych praktyk, oraz transparentności zasad. Choć podejście Lean wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazło liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie, w tym i w procesach usługowych czy obszarach nieprodukcyjnych (Lean Service) oraz w biurach (Lean Office). Niezależnie od tego jakiego rodzaju usług dotyczy, czy też jak ją nazwiemy… jest to droga usprawniania i „odchudzania” procesów z takich działań i zasobów, za które klient nie chciałby zapłacić – gdyby był świadomy generowanego przez nas marnotrawstwa. Szkolenie z zakresu Lean Office/Service to przewodnik po zasadach i instrumentach szczupłego zarządzania mających zastosowanie w usprawnianiu procesów usługowych i biurowych, to także mapa drogowa zdroworozsądkowego, opartego na budowaniu kultury efektywności procesu doskonalenia. Wreszcie, to coś na kształt procedury, która ułatwi eliminowanie marnotrawstwa, skomplikowania oraz zbędnej złożoności... bo najgorzej jest robić najlepiej coś, czego nie trzeba robić wcale.
 • Wprowadzenie
 • Czym jest Lean Service oraz Lean Office?
  • Geneza, zasady oraz obszary zastosowania koncepcji szczupłego zarządzania
  • Lean Thinking, czyli szczupłe myślenie – bo wszystko jest kwestią nastawienia
  • Kaizen – czyli jak małe kroki prowadzą do dużych efektów i pomagają pokonać opór przed zmianą
 • Efektywność i marnotrawstwo w usługach i w biurach
  • Marnotrawstwo zaprzeczeniem gospodarności
  • Marnotrawstwo w organizacji - jak go identyfikować i minimalizować
  • Mapowanie strumieni wartości (Value Stream Mapping)
  • Zapobieganie błędom w procesach usługowych oraz biurowych
  • Zarządzanie projektami Lean – dlaczego warto przemyśleć kolejność wdrażania zasad i instrumentów efektywnego zarządzania
 • Skrzynka narzędziowa – jak korzystać z instrumentów Lean OPF – wprowadzenie niezakłóconego przepływu
  • Zastosowanie podejścia gniazdowego w usługach i w biurach
  • 5S – zarządzanie stanowiskiem pracy… by było bezpieczne i sprzyjało produktywności
  • Checklist– zarządzaj zadaniami
  • Dlaczego warto pytać - 5 x Dlaczego?
  • Praca standaryzowana – efektywna dokumentacja sterująca
  • Kanban i zarządzanie wizualne
  • Raport A3 – czyli jak rozwiązywać problemy
  • Diagram Spaghetti – prosto do celu
  • Diagram Ishikawy
  • SMED i TPM w usługach i w biurach
 • Zadbaj o ludzi, a oni zadbają o Twoje procesy
  • Training Within Industry TWI – program rozwoju umiejętności przełożonych
  • Jak motywować w drodze do doskonałości
  • Nie zarządzaj nadmiarem i chaosem – efektywne zarządzanie informacją
  • Warto się uczyć, ale tylko skutecznie – efektywna edukacja
  • Czas na relaks – bo najlepsze pomysły przychodzą nam do głowy w chwilach lenistwa
  • Prezentacje w duchu Zen
 • Podsumowanie i dyskusja

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się, które z zasad oraz instrumentów koncepcji Lean warto implementować w środowisku usług oraz w biurach, i jak to robić.
 • Zapoznasz się ze sposobami motywowania, instruowania i edukowania pracowników w szczupłych organizacjach usługowych oraz biurach.
 • Nauczysz się identyfikować, minimalizować, a ostatecznie i eliminować źródła marnotrawstwa w organizacji (i swoim życiu).
 • Poznasz sposoby zapobiegania niegospodarności, zapobiegania zużywaniu bez pożytku i potrzeby zasobów, w tym tego najcenniejszego zasobu – czyli czasu.
 • Będziesz miał możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy warsztatu pracy i projektowania efektywnych stanowisk i obszarów pracy.
 • Nauczysz się zasad planowania i zarządzania zadaniami oraz projektami.
 • Dowiesz się dlaczego i jak działa zarządzanie wizualne oraz jak można w łatwy sposób sprawić, że działać przestanie.
 • Zaczniesz uczyć się na błędach i efektywnie się z nimi rozprawiać.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest adresowane do osób nadzorujących lub realizujących procesy usługowe, biurowe, administracyjne w organizacjach każdego typu, bo firmy produkcyjne również nie są wolne od procesów usługowych. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, a nie ciężej, oraz nauczyć się radzić sobie z wszechobecnym marnotrawstwem.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)