Logistic FMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesach logistycznych

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do FMEA.
 • Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
 • Rola FMEA w procesie APQP - trylogia APQP, FMEA jako żyjący dokument
 • Szczególne aspekty analizy FMEA w procesach logistycznych
 • Przygotowanie do analizy P-FMEA procesu logistycznego
  • Przygotowanie danych wejściowych
  • Identyfikacja charakterystyk specjalnych
  • Opracowanie mapy przepływu procesu (flow-chart)
 • WARSZTATY: Tworzenie P-FMEA dla wybranego wycinka procesu logistycznego
  • Identyfikacja wymogów w danej operacji
  • Określenie wad, efektów i wagi
  • Identyfikacja przyczyn (metoda wg życzenia klienta)
  • Określenie bieżących metod kontrolnych w procesie
  • Obliczenie RPN i określenie działań doskonalących
  • Przegląd działań i przeliczenie RPN.
 • WARSZTATY: Opracowanie Planu Kontroli w oparciu o przygotowany fragment P-FMEA procesu logistycznego
 • Metody zapewniania spójności między Flow-Chart / FMEA / Plan kontroli
 • Audytowanie FMEA dostawcy
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Nauczysz się poprawnie audytować skuteczność analizy FMEA w odniesieniu do istniejącej dokumentacji i procesów produkcyjnych.
 • Dowiesz się, jak korygować współczynniki analizy w oparciu o dokonane obserwacji.
 • Nauczysz się, jak zarządzać cyklem życia dokumentacji FMEA, aby jak najlepiej odzwierciedlała ona realne problemy procesowe.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych tworzenie, zarządzanie i audytowanie analizy PFMEA oraz zapewnianie jej spójności z pozostałą dokumentacją i ze stanem faktycznym.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)