Szkolenie VDA

Autor: Piotr Stokłosa
Opublikowano: 01-03-2023
Szkolenie VDA
Szkolenie VDA

VDA, to jak sama nazwa wskazuje stowarzyszenie niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie), które zrzesza takich producentów jak BMW, Daimler oraz oczywiście Volkswagen. Jednym z zadań, jakie postawiła przed sobą ta organizacja, jest publikowanie szeregu wytycznych oraz norm związanych z szeroko rozumianą jakością. Dlatego trudno wyobrazić sobie szkolenie „z VDA”, ponieważ zakres tematyczny, którym interesuje się ta organizacja, jest tak ogromny, że jego przedstawienie na kilkudniowym szkoleniu byłoby po prostu niemożliwe. Na szczęście poszczególne dokumenty są solidnie usystematyzowane i wydawane w postaci numerowanych tomów.

Na przykład tom VDA 6.3 przedstawia wytyczne i zasady prowadzenia audytów procesu wytwarzania. Z kolei VDA 5 jest niemieckim odpowiednikiem podręcznika MSA zarządzanego przez AIAG, zaś tom VDA 2 poświęcony jest zapewnianiu jakości dostaw. Nie musimy dodawać, że każdemu z tych zagadnień można poświęcić oddzielne, kilkudniowe szkolenie.

 

Czytaj więcej:

Wymagania VDA MLA oraz PPA (VDA2) w zarządzaniu projektem

Wprowadzenie VDA MLA i PPA w kontekście wymagań IATF 16949 Wymagania klientów niemieckiego rynku motoryzacyjnego Wymagania VDA MLA edycja 3, czerwiec 2022 Kluczowe zmiany Cel, zakres i założenia metody Klasyfikacja ryzyka (ABC), identyfikacja „ścieżki krytycznej” oraz komunikacja w łańcuchu dostaw Zawartość kryteriów oceny poziomów dojrzałości PPA jako wskaźnik poziomu dojrzałości Wymagania VDA2 edycja 6, kwiecień 2020 Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Zdarzenia inicjujące procedurę PPA; Matryca zdarzeń inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA; Elementy porozumienia PPA [PPA Agreement] Przebieg i sekwencja procedury PPA PPA [VDA] vs PPAP [AIAG] Korelacja APQP / MLA / PEP Pytania i odpowiedzi, dyskusja


Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produktu (PPA) według VDA 2

Wprowadzenie Wymagania niemieckiego rynku motoryzacyjnego PPA w kontekście wymagań IATF 16949 VDA2 edycja 6, kwiecień 2020 - idea cel i zakres zmian Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Zdarzenia inicjujące procedurę PPA; Matryca zdarzeń inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA; Zawartość PPA [Załącznik 1]; Elementy porozumienia PPA [PPA Agreement – załącznik 2] Przebieg procedury PPA; Sekwencja procedury PPA [internal PPA/external PPA]; Samoocena wyrobu i procesu [Załącznik 3]; Zatwierdzenie procesu/Zatwierdzenie wyrobu; Dokumentacja PPA i decyzja klienta PPA [VDA] vs PPAP [AIAG] PPA w MLA [rev.3, czerwiec 2022] Pytania i odpowiedzi, dyskusja.


VDA 5 – analiza systemów pomiarowych według wymagań rynku niemieckiego

Podstawowe założenia i struktura normy VDA 5 Podstawowe koncepcje odchylenie standardowe oraz bias jako narzędzia statystyczne w ocenie niepewności pomiarowej niepewność pomiarowa (standardowa, złożona, rozszerzona) budżet niepewności pomiarowej wyznaczanie niepewności pomiarowej a MPE koncepcja systemu pomiarowego i procesu pomiarowego wg VDA 5 rozróżnienie oceny systemu pomiarowego oraz procesu inspekcji wskaźniki jakości systemu pomiarowego (QMS) oraz procesu pomiarowego (QMP) i ich kryteria akceptacji Zarządzanie procesem kontroli zadania procesu kontroli role i kompetencje wpływ niepewności pomiaru na proces wytwarzania wpływ niepewności pomiaru na decyzje dotyczące wyrobu zarządzanie procesami kontroli oparte na zarządzaniu ryzykiem ocena zdolności systemu i procesu pomiarowego transferowalność dowodu zdolności


Maturity Level Assurance (MLA) ‑ wymagania VDA w zarządzaniu projektem

Wprowadzenie VDA MLA w kontekście wymagań IATF 16949 Wymagania klientów niemieckiego rynku motoryzacyjnego VDA MLA edycja 3, czerwiec 2022 – kluczowe zmiany Cel i zakres VDA MLA Klasyfikacja ryzyka (ABC) oraz identyfikacja „Ścieżki krytycznej” Komunikacja i współpraca w łańcuchu dostaw Zawartość poziomów dojrzałości Klasyfikacja części (A-, B-, C-, D-samples) Zestawy kryteriów oceny poziomów dojrzałości Ocena, raportowanie i eskalacja Korelacja APQP / MLA / PDP Pytania i odpowiedzi, dyskusja


Field Failure Analysis – analiza wadliwych części zwróconych z rynku według standardu VDA FFA

Strategia analizy wadliwych części zwróconych z rynku kontrola standardowa oraz kontrola obciążeniowa Proces NTF (ang. No Trouble Found) przyczyny oraz miejsca powstawania problemów NTF kryteria uruchomienia procesu analiza danych, procesu oraz systemu Proces rozwiązywania problemów w FFA Planowanie procesu analizy wadliwych części zwróconych z rynku Strategia prób wyrywkowych Zagadnienia logistyczne Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) Proces ciągłego doskonalenia (CIP) Pozostałe zagadnienia związane z FFA